Historie 

Kristendommen oppsto rundt år 30 e.Kr. i området hvor Israel ligger i dag. Kristendommen begynte med Jesus fra Nasaret. Religionen som var viktigst på hans tid var jødedommen, og Jesus og hans første tilhengere var jøder. Kristendommen ble først sett som en retning innenfor jødedommen, men etter hvert ble den en helt egen religion.

Kors på et fjell i solnedgang

Utbredelse 

I dag er kristendommen verdens største religion. Det finnes over 2 milliarder kristne. Det utgjør 32 prosent av hele verdens befolkning. Det finnes kristne i alle land i verden. Kristendommen begynte først å slå røtter i Europa, før den spredte seg til andre verdensdeler.  

Den kristne tro er delt i mange ulike retninger. Vi har blant annet den katolske kirke, den ortodokse kirke, den anglikanske kirke og de protestantiske kirker. Disse utøver troen sin på forskjellige måter.

Kristendommen er også opphav til tidsberegningen vår – vi lever i år 2021 etter Kristus – det vil si etter at Jesus Kristus ble født.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stallen, krybben og Jesus

Sentrale personer 

Kristendommen er en monoteistisk religion. Det vil si at den har bare én gud. For de kristne består Gud av tre personer: Faren, Sønnen og Den hellige ånd. Dette kalles treenigheten.

Jesus er den mest sentrale personen. De kristne tror at da han ble født, gikk Gud inn i kampen mot alt ondt i verden. Jesus ofret seg på korset for menneskenes skyld. Det viktigste ved kristendommen er troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Jesus på korset

Hellige steder 

Byen Jerusalem i Midtøsten er en hellig by for de kristne. Der ble Jesus korsfestet og gravlagt. Ifølge Bibelen var det også fra Jerusalem at Jesus fór opp til himmelen. Mange kristne fra hele verden reiser hit for å besøke den hellige byen. Dette kalles pilegrimsreise.  

Kirkene regnes også som hellige hus. Her samles de kristne til gudstjeneste, som presten holder. 

Jerusalem

Hellige skrifter 

Bibelen er kristendommens hellige skrift. Navnet bibel kommer av gresk «biblia», som betyr ‘bøker’. Bibelen har betydd mye for den vestlige verdens kultur og verdensbilde. Bibelen har inspirert mange filosofer og kunstnere. Bibelen er en av verdens mest leste bøker, og er oversatt til cirka 2000 språk.  

Bibelen

Høytider 

Kirken feirer mange høytider og helligdager. Høydepunktene er jul, påske og pinse. Påsken var den første høytiden de kristne feiret, og er kristendommens viktigste høytid. Søndag er kristendommens helligdag, og denne skikken er svært viktig i vår del av verden. 

Den tomme graven til Jesus

Symboler 

Det viktigste kristne symbolet er korset – det er selve tegnet på den kristne tro. Dette er fordi Jesus ble korsfestet. På korset led og døde Jesus. Korset er også et symbol på seier over døden. 

Kristendommen har mange andre symboler. Et lam, en fisk, en sol og en pelikan er alle symboler på Jesus.

Et kors i en hånd

Ritualer 

Et ritual er noe vi gjentar ofte og etter et bestemt mønster. Søndagsgudstjenesten er et slikt ritual for mange kristne. Men kanskje enda viktigere er Kirkens overgangsritualer. De markerer overgangene i menneskers liv. Det er dåp, konfirmasjon, ekteskap og begravelse. Andre ritualer er nattverd og  sykesalving. 

Bryllup

Kunst og bygninger 

Kirkebygget er et gudshus der kristne samles. Med typiske spir og klokketårn er kirken lett å kjenne igjen. En kirke kan være flotte utsmykkete katedraler, eller enkle forsamlingshus.  

Kristendommen har også gitt inspirasjon til mange store kunstverk, som Michelangelos takmalerier fra 1500-tallet i Peterskirken i Roma. 

Nidarosdomen

Kristendom i Norge 

Kristendommen fikk fotfeste i Norge på 1000-tallet. Før det trodde nordmenn på norrøne guder som Odin og Frøya. Kristendommen var Norges offentlige religion og ble kalt statskirke. Men i 2017 ble staten og kirken skilt, og nå kalles det en folkekirke.  

Det står likevel i Grunnloven at Norges verdier blant annet bygger på kristendommen. I dag er cirka 70 prosent nordmenn medlemmer av folkekirken, men langt fra like mange er aktive kirkegjengere. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Heddal stavkirke

Kilder:

 • Elstad, Hallgeir og Rasmussen, Tarald: kristendom i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 13. april 2021 fra https://snl.no/kristendom
 • Seim, Turid K.: Bibelen i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. april 2021 fra https://snl.no/Bibelen

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Nrk skole