Verdensreligionene – kristendommen

Kristendommen er verdens største religion. Den består av mange ulike kirkesamfunn, men alle kristne har til felles at de tror på Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Accessibility icon Verdensreligionene – kristendommen
Verdensreligionene:

Kristendommen 

Kristendommen oppsto rundt år 30 e.Kr. i området hvor Israel ligger i dag. Kristendommen begynte med Jesus fra Nasaret. Religionen som rådet på hans tid var jødedommen, og Jesus og hans første tilhengere var jøder. Vi kan ikke være sikre på om Jesus faktisk ville stifte en ny religion. Kristendommen ble først sett som en retning innenfor jødedommen, men etter hvert ble den en helt egen religion.

Kors på et fjell i solnedgang
Kors på et fjell i solnedgang

Utbredelse 

I dag er kristendommen verdens største religion. Det finnes cirka 2,2 milliarder kristne, noe som utgjør 32 prosent av hele verdens befolkning. Den er også den religionen med størst utbredelse. Det finnes kristne i alle land i verden. Kristendommen begynte først å slå røtter i Europa, før den spredte seg til andre verdensdeler.  

Den kristne tro er delt i mange ulike retninger, som utøver troen sin på litt forskjellige måter. Vi har blant annet den katolske kirke, den ortodokse kirke, den anglikanske kirke og de protestantiske kirker, og mange flere. 

Kristendommen er også opphav til tidsberegningen vår – vi lever i år 2021 etter Kristus – det vil si etter at Jesus Kristus ble født.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stallen, krybben og Jesus
Stallen, krybben og Jesus

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!