Historie 

Kristendommen oppsto rundt år 30 e.Kr. i området hvor Israel ligger i dag. Kristendommen begynte med Jesus fra Nasaret. Jesus og vennene hans var selv jøder. Likevel skapte de en ny religion som ble kalt kristendommen.
Kors på et fjell i solnedgang

Utbredelse 

I dag er kristendommen verdens største religion. Det finnes over 2 milliarder kristne spredt over hele verden.  

Kristendommen har mange ulike menigheter. Vi har blant annet den katolske kirke, den ortodokse kirke og de protestantiske kirker. Disse lever med troen sin på forskjellige måter.

Kristendommen bestemmer vår tidsberegning. Vi lever i år 2021 etter at Jesus Kristus ble født.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stallen, krybben og Jesus

Sentrale personer 

Kristendommen er en monoteistisk religion. Det vil si at den har bare én gud. For de kristne er Gud tre personer: Faren, Sønnen og Den hellige ånd. Dette kalles treenigheten.

Jesus er den mest sentrale personen. Det viktigste ved kristendommen er troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. De kristne tror at han ble født for å vinne over alt det onde i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Jesus på korset

Hellige steder 

Byen Jerusalem i Midtøsten er en hellig by for de kristne. Der ble Jesus korsfestet og gravlagt. Ifølge Bibelen var det også herfra at Jesus fór opp til himmelen. Mange kristne fra hele verden reiser hit for å besøke den hellige byen. Dette kalles pilegrimsreise.

Kirkene regnes også som hellige hus. Her samles de kristne til gudstjeneste, som presten holder. 

Jerusalem

Hellige skrifter 

Bibelen er kristendommens hellige skrift. Navnet bibel kommer av gresk «biblia», som betyr ‘bøker’. Bibelen er en av verdens mest leste bøker, og er oversatt til cirka 2000 språk.
Bibelen

Høytider 

Kirken feirer mange høytider og helligdager. Høydepunktene er jul og påske. Påsken var den første høytiden de kristne feiret, og er kristendommens viktigste høytid. Søndag er kristendommens helligdag, og er fortsatt svært viktig i vår del av verden.
Den tomme graven til Jesus

Symboler 

Det viktigste kristne symbolet er korset – det er selve tegnet på den kristne tro. Dette er fordi Jesus ble korsfestet. På korset led og døde Jesus. Korset er også et symbol på seier over døden.

Kristendommen har mange andre symboler. Et lam, en fisk og en pelikan, er alle symboler på Jesus.

Et kors i en hånd

Ritualer 

Et ritual er noe vi gjør ofte og etter en bestemt oppskrift. Gudstjenesten på søndag er et slikt ritual. Men kanskje enda viktigere er når vi markerer overgangene i menneskers liv. Disse er dåp, konfirmasjon, ekteskap og begravelse.
Bryllup

Kunst og bygninger 

Kirkebygget er et gudshus der kristne samles. Med typiske spir og klokketårn er kirken lett å kjenne igjen. En kirke kan være store katedraler, som Nidarosdomen i Trondheim, eller enkle forsamlingshus.

Kristendommen har også gitt inspirasjon til mange store kunstverk. Blant annet Michelangelos takmalerier fra 1500-tallet i Peterskirken i Roma.

Nidarosdomen

Kristendom i Norge 

Kristendommen fikk fotfeste i Norge på 1000-tallet. Før det trodde nordmenn på norrøne guder som Odin og Frøya. Kristendommen var Norges statsreligion. Men i 2017 ble staten og kirken skilt, og nå kalles det en folkekirke.

Det står likevel i Grunnloven at Norges verdier skal bygge på kristendommen. I dag er cirka 70 prosent nordmenn medlemmer av folkekirken. Mange av disse går sjelden i kirken.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Heddal stavkirke

Kilder:

 • Elstad, Hallgeir og Rasmussen, Tarald: kristendom i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 13. april 2021 fra https://snl.no/kristendom
 • Seim, Turid K.: Bibelen i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. april 2021 fra https://snl.no/Bibelen

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Nrk skole