Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom
7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie
7. trinn
KRLE
 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
10. trinn
KRLE
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
10. trinn
KRLE
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

Verdensreligionene – kristendommen

Kristendommen er verdens største religion. Den består av mange ulike kirkesamfunn, men alle kristne har til felles at de tror på Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Accessibility icon Verdensreligionene – kristendommen
Verdensreligionene:

Kristendommen

Kristendommen oppsto rundt år 30 e.Kr. i området hvor Israel ligger i dag. Kristendommen begynte med Jesus fra Nasaret. Jesus og vennene hans var selv jøder. Likevel skapte de en ny religion som ble kalt kristendommen.

Kors på et fjell i solnedgang

Utbredelse 

I dag er kristendommen verdens største religion. Det finnes over 2 milliarder kristne spredt over hele verden.  

Kristendommen har mange ulike menigheter. Vi har blant annet den katolske kirke, den ortodokse kirke og de protestantiske kirker. Disse lever med troen sin på forskjellige måter.

Kristendommen bestemmer vår tidsberegning. Vi lever i år 2021 etter at Jesus Kristus ble født.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Stallen, krybben og Jesus

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!