Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
2. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Hvem bestemmer hva i Norge?

I Norge er det mange som bestemmer. Men hvem bestemmer hva, egentlig? Dommeren i en fotballkamp bestemmer, og dommeren i en rettssal bestemmer. Kongen bestemmer noe. Stortinget bestemmer mye. Rektoren på skolen bestemmer, og du kan bestemme en god del over ditt eget liv.

Accessibility icon Hvem bestemmer hva i Norge?

Hvem bestemmer
hva i Norge?

I Norge har vi demokrati. Det betyr at folket velger hvem som skal bestemme. Og folket er mange! Derfor kaller vi det folkesuverenitet.

Hvert fjerde år kan alle over 18 år stemme. De politiske partiene som får flest stemmer, får flest plasser på Stortinget. Politikerne på Stortinget kaller vi folkevalgte. De bestemmer ganske mye over hvordan det er å bo i Norge.

Tenk litt over hvorfor aldersgrensen for å stemme er 18 år. Burde barn også få stemmerett?

Norge med små mennesker
Lys varm bakgrunn

Kongen øverst, jeg nederst

Se for deg Norge som en stige. Øverst sitter kongen. Han er Norges statsoverhode, men han bestemmer egentlig ikke så veldig mye. På trinnet under kongen sitter stortingspresidenten. På neste trinn sitter Stortinget, og under der igjen finner vi regjeringen. Du lærer mer om disse etter hvert som du leser videre.

Videre nedover stigen er det mange som bestemmer ulike ting.

Nederst på stigen finner vi oss selv. Vi kan bestemme ganske mye over vårt eget liv. Ønsker du å bestemme mer, må du klatre oppover i stigen.

Karrierestige

Hva bestemmer egentlig kongen?

Kongen bestemmer ikke så mye når det gjelder politikk, men det er ett unntak. Hver fredag klokka 11.00 møtes kongen og regjeringen på slottet. Det kalles statsråd. Der forteller regjeringen om lover som Stortinget har bestemt. Kongen pleier å være enig, men han kan nekte å godkjenne det Stortinget har bestemt.

Illulstrert tradisjonell konge
Lys varm bakgrunn

Tenk litt på dette …

 • Har ikke kongen ganske mye makt hvis han kan nekte å godkjenne en lov? Hva skjer om han gjør det?
Lys varm bakgrunn

Hva med Stortinget og regjeringen?

På Stortinget sitter de folkevalgte og regjeringen, og de bestemmer veldig mye. Med tanke på alt de bestemmer, burde Stortinget sittet på øverste trinn av stigen, men der sitter allerede kongen.

Det er de som sitter på Stortinget, som kommer med forslag til lover. Stortinget stemmer over forslagene, og flertallet bestemmer om loven vedtas eller ikke.

Stortinget bestemmer blant annet over politiet, militæret og sykehusene. Og de har ansvar for hovedveiene våre. Men hvorfor skjer det da trafikkulykker? Hvorfor tar ikke politiet flere skurker? Er det noe du kan gjøre med det?

Stortinget bestemmer hvor mye av landets penger som skal fordeles til ulike deler av landet. Mange synes denne fordelingen er urettferdig. Hvorfor kan ikke alle bare få akkurat det de vil? Hadde ikke det vært best for alle?

Så skal vi ikke glemme stortingspresidenten. Det er personen som styrer Stortinget, og som passer på at alle regler følges. Denne jobben er veldig viktig.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Stortinget på lys bakgrunn

Hva bestemmer fylkeskommunen?

Først må du vite hva en fylkeskommune er. Landet er delt inn i elleve fylker, også kalt fylkeskommuner. De har blant annet ansvar for videregående skoler, tannhelsetjenesten og fylkesveier.

Når du skal velge videregående skole, er det derfor fylkeskommunen du sender søknaden til. Frem til du er 18 år, får du gratis tannlege av fylkeskommunen.

Hvem klager du til hvis skolebussen kjører på humpete og hullete veier? Eller hvis kulturhuset der du bor, skal legges ned?

Atlanterhavsveien
Lys varm bakgrunn

Hva bestemmer kommunen?

Vi har 356 kommuner i Norge. Kommunen bestemmer veldig mye som betyr noe for deg og familien din. Kommunen har blant annet ansvar for barnehage og grunnskole, fritidsklubber og søppeltømming.

Hva kan du gjøre hvis fritidsklubben du går på, skal legges ned? Hva om ikke søppelkassene tømmes, eller skolen mangler vikarer? Er det noe vi kan gjøre da?

Bakgrunn med nordnorsk idyll

Hva bestemmer ordføreren?

Mange tror nok at en ordfører bestemmer veldig mye. Ordføreren leder møtene i kommunestyret, men det er flertallet i kommunestyret som bestemmer. Hvilken betydning har da en ordfører?

Ordfører på lys bakgrunn

Hva bestemmer elevrådet?

Ja, hva bestemmer egentlig elevrådet på din skole? Alle elever har rett til å bli hørt, og de har rett til å delta for å gjøre skolen best mulig for alle. Men får elevrådet egentlig gjort så mye, utover å mene mye og vedta innkjøp av skolegensere?

Tegnet klasserom

Hva bestemmer familien?

De voksne bestemmer veldig mye i en familie, men barn og ungdom bør ha rett til å bestemme de også. Hva bestemmer du?

Mange barn opplever at foreldrene skiller seg, og da kan man få to familier. Da kan det være ulike regler i de ulike hjemmene. Uansett har alle i en familie rett til å bli hørt og til å ha det bra. Men får vi det akkurat slik vi vil?

Illustrert familie
Lys varm bakgrunn

Hva bestemmer du?

Du kan bestemme mye over ditt eget liv. Hva du skal ha på deg, hvilke fritidsaktiviteter du vil gå på, eller hvilke venner du vil henge med. Men de voksne bestemmer ganske mye frem til du selv blir voksen.

Hvis du vil være med å bestemme noe der du bor, bør du engasjere deg i frivillig arbeid. Det kan være speideren, Røde Kors eller Naturvernforbundet. Du bestemmer!

Gutt med solbriller

Kilder:

 • Thorsnæs, Geir; Berg, Ole T.: kommune i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M08 13 fra https://snl.no/kommune

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Håkon Steinmo / Tromsø kommune
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images