Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
10. trinn
KRLE
 • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur

Synderinne, skjøge eller apostel?  

De fleste har hørt om Maria Magdalena. Det er egentlig litt rart. Hun nevnes nemlig bare åtte ganger i Bibelen.

Maria Magdalena ble kalt synderinne eller skjøge. Bibelen forteller at Jesus tilga henne for alle synder. Hun hjalp og trøstet moren til Jesus, Maria, under korsfestelsen. Det var også Maria Magdalena som fant graven til Jesus åpen og tom.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Oljemaleri av Veronese The Conversion of Mary Magdalene

Maria var viktig for Jesus

Maria Magdalena er en av de viktigste personene i Bibelen. Men hvem var hun egentlig? Hva forteller evangeliene oss, og hva forteller de ikke?

I år 325 e.Kr. forandret kirkens menn tekstene i Bibelen, slik at rollen til Jesus ble forsterket. Maria ble også endret på. Etter dette virket Maria som en helt annen person.

Noli Me Tangere maleri

Maria i skriftene 

Maria fra Magdala nevnes første gang i Lukasevangeliet. Jesus er invitert til middag hos en fariseer. Så står det at «en kvinne som levde et syndefullt liv» kommer inn i rommet. Hun vasker Jesus’ føtter med olje.

Under måltidet ble folk irriterte fordi Maria gjorde dette med Jesus. Jesus forsvarte henne og tok henne med seg. Slik ble hun ble en av «de tre Mariaer» som fulgte Jesus.

Maleri, Fest i huset til fariseeren Simon,

Eller Jesus’ hustru?

En som het Filip skrev også et evangelium om Jesus. Dette står ikke i Bibelen. Filip skrev at Maria var kona til Jesus. Han elsket henne mer enn disiplene. Dette syntes de var veldig rart.

Maleri, Kristus i huset til Martha og Mary

Ingen hustru, ingen rabbi

Evangeliene i Det nye testamentet er ikke helt enige om hvem Maria var. I Filipsevangeliet står det at Jesus kjente tre som het Maria: Moren, søsteren og kona.

Var Jesus gift, eller var han ikke? Hvilken rolle spilte Maria Magdalena i livet hans? Var hun en disippel? Eller kone? Jesus ble kalt «rabbi». Det betyr en jødisk lærer. På Jesus’ tid måtte en rabbi være gift.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Maleri av Penitent Magdalene

Den hellige gral

I boka «Da Vinci-koden» skrev Dan Brown at Maria Magdalena var Jesus’ kone. Etter at Jesus døde på korset flyktet hun til Frankrike. Her fødte hun sønnen deres. Denne sønnen blir første ledd i en kongelig slekt, kalt merovingerne. Disse mener den dag i dag at de er etterkommere av Jesus.

Denne forklaringen er også beskrevet i boka «Den fantastiske virkelighet» av historikerne Pauwels og Bergier. De skriver også at Den hellige gral betyr ‘kongelig blod’.

Med andre ord: Tidligere har man tenkt at den hellige gral er kalken som Jesus drakk vin fra under det siste måltid. I stedet kan det være hans blod – hans slekt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brød og vin

Oppvekkingen av Lasarus

For å forstå mer hvem Maria var, må vi lese fortellingen om broren Lasarus. Jesus vekte ham opp fra de døde. Dette er et av de mest fantastiske miraklene fra evangeliene.

Joh. 11, 1–3

En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Marta bodde. Søstrene sendte bud på Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er syk».

Lasarus var altså ikke bare en venn av Jesus. Han var «han som Herren er så glad i». Dette kan bety at Lasarus var broren til hustruen Magdalena, og dermed hans svoger?

I evangeliene står det ofte at Jesus blir salvet. Det skal vise at han er Messias, Guds sønn. Fortellingen der Maria vasker føttene til Jesus er en form for salving. Hvis hun var kona hans blir denne handlingen ekstra viktig.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Oppstandelsen av Lazarus i San Nicolo kirke

En arameisk skatt

Kan virkelig Jesus ha giftet seg med Maria Magdalena og fått barn med henne? Det er ikke bare forfatteren Dan Brown som er overbevist om dette.

Barrie Wilson som underviser i religion, og forfatter Simcha Jacobovici, mener de har en «skatt». Det er en 1500 år gammelt tekst på arameisk. Arameisk er det språket Jesus snakket.

De mener at teksten beviser at Jesus var gift. Jomfru Maria var ikke moren hans, men kona Maria Magdalena. Alt dette står i boken «Det tapte evangelium». Kirken mener teksten er falsk.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Evangeliet om Jesu kone

Bryllupet i Kana

Det var bryllup i Kana i Galilea. Jesus’ mor var der, og Jesus og disiplene hans var invitert. Da vinen tok slutt, sa Jesus’ mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»

«Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem helt opp. «Øs nå opp og bær det til kjøgemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøgemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det.

Tre ulike forklaringer

Denne teksten kan forklares på tre ulike måter.

  1. Her skjer Jesus’ første mirakel som faktisk ble utført mot hans vilje, idet han sier til moren: «Min time er ennå ikke kommet.»
  2. Episoden er symbolsk. Det er Jesus som er «den gode vinen» som settes på menneskenes bord.
  3. En tredje lesning av teksten baserer seg på sunn fornuft. Hvorfor kan Jesus og mor Maria snakke til tjenerne som om de var deres …?
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Bryllup på Kana

Var det Jesus’ eget bryllup?

Det finnes kanskje et svar. Hva om det var Jesus som giftet seg i Kana? Da går han og moren fra å være gjester, til å bli vertskap. Da har de større rett til å bekymre seg for vinen, og gi ordre til tjenerne.

Når det gjelder Maria Magdalena er evangeliene til liten hjelp. Er hun disippelen med kvinnelige trekk som sitter ved siden av Jesus på maleriet «Nattverden» av Leonardo da Vinci? Er det virkelig Maria Magdalena som er Jesus’ «yndlingsdisippel»?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Maleri av nattverden

Kilder:

 • Historiens største kvinner (2019)
  Orage Forlag AS 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Paolo Veronese, The Conversion of Mary Magdalene
  2. Correggio (Antonio Allegri), Noli Me Tangere
  3. Peter Paul Rubens, Mary Magdalene anointing Christ’s feet
  4. Johannes Vermeer, Jesus at the home of Martha and Mary
  5. Tizian, The Penitent Magdalene
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Foto: Reuters
  9. Getty Images
  10. Getty Images