Læreplantilkobling

Fag

Matematikk

Core Kjerneelementer

 • Utforsking og problemløysing
 • Modellering og anvendingar
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Resonnering og argumentasjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

3. trinn
Matematikk
 • eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet
5. trinn
Matematikk
 • løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing på ei likning
6. trinn
Matematikk
 • utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem
8. trinn
Matematikk
 • utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
9. trinn
Matematikk
 • utforske og argumentere for korleis framstillingar av tal og data kan brukast for å fremje ulike synspunkt
10. trinn
Matematikk
 • utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy
10. trinn
Matematikk
 • rekne ut stigingstalet til ein lineær funksjon og bruke det til å forklare omgrepa endring per eining og gjennomsnittsfart

Hvor i all verden er du?

Hvordan kan du vite nøyaktig hvor du er i verden?

Accessibility icon Hvor i all verden er du?

Hvor er du?

Hvordan forteller du andre om hvor du er? Har du avtalt å møte noen på et bestemt sted? Hvordan kan du være helt sikker på at du treffer de andre?

«X marks the spot»

I filmer brukes ofte et kart der x-merket viser hvor skatten er. Men det er kanskje ikke så enkelt hvis det bare står at skatten ligger «midt mellom de to store trærne».

Å være nøyaktig

For å finne fram i en by bruker vi ofte en adresse. Gateadressen er et geografisk punkt som består av en lengde- og breddegrad. For å være helt nøyaktig må man også avtale et tidspunkt.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Gammelt gulnet skattekart der en rød x markerer hvor skatten er.

Lengde- og breddegrader

Men det er ikke alltid du har en gateadresse. Noen ganger er du ute på havet eller på fjellet. Da må du kunne fortelle mer nøyaktig hvor du er. Da bruker vi koordinater i form av lengde- og breddegrader. Disse kan fortelle nøyaktig hvor du befinner deg.

Lengdegradene går fra Nordpolen til Sydpolen. En lengdegrad kalles også en meridian. Jorda er delt inn i 360 lengdegrader, akkurat som en sirkel.

Breddegradene står vinkelrett på lengdegradene. Den lengste breddegraden er ekvator. Den går rundt midten av jordkloden. Kan du tenke deg hvorfor lengdegradene er like lange, mens breddegradene har ulik størrelse?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kart over verden med markerte bredde- og lengdegrader

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!