Læreplantilkobling

Fag

Utdanningsvalg

Core Kjerneelementer

 • Karrierekompetanse

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Utdanningsvalg
 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
10. trinn
Utdanningsvalg
 • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
10. trinn
Utdanningsvalg
 • diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
10. trinn
Utdanningsvalg
 • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utvikle og bruke mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Hvorfor må vi jobbe?

Jobben vår har mange funksjoner i livet vårt. Det mest åpenbare er at vi jobber for å tjene penger til mat på bordet, og et hus å bo i. Likevel er det mange andre gode grunner for å jobbe. Det er fordeler både for deg selv, samfunnet og de du lever sammen med.

Accessibility icon Hvorfor må vi jobbe?

Husker du den første
is
en du spiste? 

Husker du den første isen du spiste? Du ble sannsynligvis hekta på is for resten av livet. Iskrem er smaken av 17. mai og sommerferie!

Men for at du skal kunne spise is, må noen produsere den først. Det gjøres en iskremfabrikk i enten Oslo, Stavanger eller Kristiansand.

Gutt spiser is

Hvorfor må vi jobbe? 

Noen må jobbe for at vi andre skal kunne ha biler, datamaskiner, klær, hus eller is. Derfor er det viktig at vi har alle typer jobber. Vi trenger lærere, rørleggere, søppeltømmere og  butikkansatte.

Bilfabrikk

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!