Husker du den første
is
en du spiste? 

Det er ikke sikkert du husker den første isen du spiste, men du ble sannsynligvis hekta på is for resten av livet. Det er ekte smak av 17. mai og sommerferie!

For at du skal kunne spise så mange is du orker i løpet av 17. mai, må noen produsere den først. Enten det er på en iskremfabrikk i Oslo, Stavanger, Brevik, Trondheim, Kristiansand eller Harstad. Gode råvarer som fløte, jordbær og kakao må bearbeides før de blir til is. Før vi kan sette tennene i en Krone-is, har noen jobbet i timevis for å produsere den.

Gutt spiser is

Hvorfor må vi jobbe? 

Noen må jobbe for at vi skal kunne ha biler, datamaskiner, bøker, klær, hus eller is. Arbeidskraften er viktig for at samfunnet skal fungere. Vi må ha mange ulike jobber for å løse de forskjellige behovene vi har som mennesker. Hvis noen jobber forsvinner, så kan det hende at det er noe vi ikke får tak i, eller noen oppgaver som ikke blir løst. 

Derfor er det viktig at noen ønsker alle typer jobber som er viktige for samfunnet. Vi trenger lærere, rørleggere, renovasjonsarbeidere, butikkansatte, feiere og renholdere.

Bilfabrikk

Jobber som av naturlige årsaker ikke finnes lenger 

Verden går fremover. Ny teknologi gjør stadig flere yrker overflødige. Sånn er fremskrittets natur. Her er noen yrker som har forsvunnet med tiden. De fleste er borte fordi de ble erstattet av mer moderne løsninger.  

 • Kjeglesetter på bowlingbaner 
 • Isskjærer – for å holde maten kald før vi fikk kjøleskap 
 • Gatelystenner 
 • Melkemann – leverte melk på glassflasker 
 • Rottefanger 
Gatelystenner

Hvorfor må vi bli noe? 

En jobb gir deg en inntekt. Med inntekt har du mulighet til å leve det livet som du ønsker. Inntekt gir deg muligheter til å skaffe bolig, kjøpe mat, få kulturelle opplevelser, drive med idrett eller ha mulighet til ferie. Men det er ikke det eneste positive ved å være i jobb. 

Gjennom jobben din kan du:  

 • lære nye ting og utvikle deg 
 • bli bedre kjent med deg selv 
 • en strukturert hverdag 
 • en følelse av at du er til nytte 
 • bedre selvtillit 
 • kjenne på tilhørighet 
 • fylle tiden med noe meningsfylt 

I tillegg får du arbeidskolleger som kanskje også kan bli vennene dine. En vanlig norsk arbeidsuke er 40 timer. Flokken du tilbringer mest tid med i løpet av en arbeidsuke, er derfor kollegene dine.

Når du jobber, betaler du skatt. Disse pengene går til en felles pengekasse som er nyttig for samfunnet. Skattepengene fører til at vi har sykehus, veier, barnehager, skoler og sykehjem.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kollegar

Jobb og selvfølelse

Evnen til å mestre livet er en av hjørnesteinene i en god selvfølelse. En målsetting bør være å mestre livet både privat og på jobb. Hvis vi mistrives på jobb, vil det sannsynligvis gå utover livet etter arbeidstid også.   

For det første er følelsen av å bidra til fellesskapet avgjørende for veldig mange. Uten mestringens glede på jobb vil mange føle seg unyttige og verdiløse.  

For det andre er det viktig å få utfordringer som gjør at man vokser i jobben, og at vi kjenner at jobben utvikler oss mentalt. Er du i en jobb der du blir utlært første uka, kan det bli vanskelig å motivere seg videre. Det er viktig med variasjon og mål om stadig å lære noe nytt. Uten det kan man fort stagnere i jobben. Da er det lett å møte den berømte «veggen» og bli utbrent.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Gøy på jobb 

For å trives i en jobb må du ha det bra. Det er viktig at du kan glede deg til å gå på jobben, men samtidig kjenne glede ved å komme hjem. Det å kjenne at du har gjort et godt stykke arbeid, gjør at du kan slappe bedre av hjemme.

Er jobben statisk? 

Noen yrker er statiske, og mindre varierte. Som for eksempel jobber på fabrikk eller i kassa på nærbutikken. Likevel er disse jobbene svært viktige for samfunnet, og du kan kjenne stor glede av arbeidet. Til tross for dette er det viktig at du kan sette deg mål og vite at du kan utvikle deg i arbeidet ditt. Ellers kan du fort gå lei, eller føle deg lite tilfreds.

Er kreative jobber de beste? 

Det er lett å tenke at kreative jobber er de beste. Der ingen dag er lik, og du må omstille deg hele tiden. Slik er for eksempel læreryrket. Ingen dag er lik, og du vet egentlig aldri om du får gjennomført det du hadde planlagt.

Det er mange som trives med å ha det slik, mens andre blir utbrent. Det krever mye å hele tiden måtte omstille seg eller finne på noe nytt. Samtidig er det mange lærere som gleder seg til å gå på jobb, nettopp på grunn av allsidigheten og mangfoldet av arbeidsoppgaver. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Samfunnskritiske jobber 

Det er i krisetider vi ser viktigheten av en del yrker. Ellers vil disse yrkene, ofte lavere lønnede, bli ansett som mindre viktige. Regjeringen har laget en liste over de mest kritiske samfunnsfunksjonene vi må ha under en pandemi eller krig.  

Her ser du et utvalg: politikere, militæret, advokater, dommere, politi, sykepleiere, leger, grensevakter, NAV, brannvesen, meteorologer, butikkansatte, bensinstasjoner, vannverk, elektrikere og transportarbeidere. Utover dette trenger vi barnehageansatte, lærere, prester, renholdere, renovasjonsarbeidere og gravferdskonsulenter.

Kvinner i arbeid

Ifølge FN er verdens fattigdom tett knyttet til diskriminerende lover og mangel på likestilling. Dette fører til at kvinner får færre muligheter til arbeid utenfor hjemmet, og dermed får de dårligere økonomi. 

Stadig flere kvinner har gode jobber og tjener godt. Likevel er det fortsatt mange kvinner som jobber deltid og som får lavere lønn enn menn. Disse kvinnene er ofte økonomisk avhengig av mannen sin, fordi de ofte gjør ulønnet arbeid i hjemmet 

Kvinner i deltidsstillinger får ikke spart like mye til pensjon. De får dermed mindre utbetalt når de blir pensjonister. Ved samlivsbrudd vil disse få vesentlig mindre å leve for når de går av med pensjon.   

Når kvinner ikke får delta i arbeidsmarkedet, mister samfunnet både arbeidskraft, skatteinntekter og verdifull kjøpekraft. Likestilling er derfor ikke bare en kamp for kvinners rettigheter, det gir også en stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Arbeid trygger velferden

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Regjeringen – YouTube