Læreplantilkobling

Fag

Utdanningsvalg

Core Kjerneelementer

 • Karrierekompetanse

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Utdanningsvalg
 • beskrive egne styrker og egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med utdannings- og yrkesønsker og livsmestring
10. trinn
Utdanningsvalg
 • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og arbeid
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter
10. trinn
Utdanningsvalg
 • diskutere konsekvenser av utenforskap og forstå økonomisk og sosial verdi av arbeid på individ- og samfunnsnivå
10. trinn
Utdanningsvalg
 • gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette har å si for egne valg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiver i karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg, og reflektere sammen med andre over konsekvenser av karrierevalg
10. trinn
Utdanningsvalg
 • utvikle og bruke mestringsstrategier for å håndtere overganger og utfordringer relatert til utdanning og karriere
10. trinn
Utdanningsvalg
 • tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg kunnskap om hvordan man gjør et godt jobbintervju

Hvorfor må vi jobbe?

Jobben vår har mange funksjoner i livet vårt. Det mest åpenbare er at vi jobber for å tjene penger til mat på bordet og et hus å bo i. Likevel er det mange andre gode grunner til å jobbe. Det er fordeler både for deg selv, samfunnet og de du lever sammen med.

Accessibility icon Hvorfor må vi jobbe?

Husker du den første
is
en du spiste? 

Det er ikke sikkert du husker den første isen du spiste, men du ble sannsynligvis hekta på is for resten av livet. Det er ekte smak av 17. mai og sommerferie!

For at du skal kunne spise så mange is du orker i løpet av 17. mai, må noen produsere den først. Enten det er på en iskremfabrikk i Oslo, Stavanger, Brevik, Trondheim, Kristiansand eller Harstad. Gode råvarer som fløte, jordbær og kakao må bearbeides før de blir til is. Før vi kan sette tennene i en Krone-is, har noen jobbet i timevis for å produsere den.

Gutt spiser is

Hvorfor må vi jobbe? 

Noen må jobbe for at vi skal kunne ha biler, datamaskiner, bøker, klær, hus eller is. Arbeidskraften er viktig for at samfunnet skal fungere. Vi må ha mange ulike jobber for å løse de forskjellige behovene vi har som mennesker. Hvis noen jobber forsvinner, så kan det hende at det er noe vi ikke får tak i, eller noen oppgaver som ikke blir løst. 

Derfor er det viktig at noen ønsker alle typer jobber som er viktige for samfunnet. Vi trenger lærere, rørleggere, renovasjonsarbeidere, butikkansatte, feiere og renholdere.

Bilfabrikk

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!