Hvorfor var Narvik så viktig?

Visste du at Hitlers første nederlag under 2. verdenskrig skjedde i Norge? Det skjedde i byen Narvik som ligger nord i Norge. Men hvorfor var Narvik så viktig? Hva var det Narvik hadde som det var verdt å krige om?

Narvik under 2. verdenskrig
Narvik under 2. verdenskrig

Alle trengte jern

Jern er en viktig ressurs for oss. Bare tenk deg alt vi bruker jern til. Jern utvinnes av jernmalm som finnes i fjellet eller i myrer. Med sterk varme smelter man jernet ut av malmen. På 1800-tallet ble det utvunnet mye jernmalm fra fjellene i Kiruna i Sverige. Det var vanskelig og kostbart å frakte det videre til andre land.

Jernbanen forandret alt

Derfor ble Ofotbanen bygget mellom Kiruna og Narvik, slik at malmen kunne fraktes med jernbane. I fjorden utenfor Narvik frøs ikke vannet til is om vinteren. Jernmalmen kunne dermed fraktes hele året til resten av verden. Dette skapte mange arbeidsplasser, og Narvik utviklet seg til en by i 1902.

📷  Postkort fra cirka 1930 med Norddalsbroen på Ofotbanen.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sort hvitt postkort av en jernbanebro på Ofotbanen
Sort hvitt postkort av en jernbanebro på Ofotbanen

Hitler ville ha jernmalmen

Da Tyskland angrep Norge i 1940, var en av årsakene behovet for jernmalm. Gjennom å okkupere andre land fikk Tyskland tak i ressurser de manglet eller hadde for lite av. De hadde nok kull, men manglet andre viktige råvarer. Råvarene ble brukt til krigsmateriell og drivstoff.

Olje og jern

I Sovjetunionen fantes det mye olje. Alle kjøretøyer, fly og skip har behov for olje og drivstoff. Det var en av årsakene til at Tyskland ville okkupere Sovjetunionen. De allierte måtte unngå at Hitler fikk det han ønsket. Slaget om Narvik ble dermed en kamp om en viktig ressurs. Tyskland trengte jern blant annet for å produsere krigsfly.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Krigsfly på himmelen under Battle of Britain under 2. verdenskrig
Krigsfly på himmelen under Battle of Britain under 2. verdenskrig

Tyskerne ble drevet ut av byen

Den 9. april 1940 startet slaget om Narvik. Da ble byen invadert av 8000 tyske soldater. Det var veldig få soldater i forhold til de norske og de allierte – de hadde 35 000 soldater! Dette styrkeforholdet gjorde at tyskerne ble nedkjempet i løpet av noen uker.

Tyskerne bombet byen med fly, men likevel klarte de allierte å senke de tyske krigsskipene. Tyskerne ble også drevet ut av byen mot svenskegrensen. Til slutt klarte de allierte å gjenerobre byen.

📷  Narvik ble kraftig bombet av tyske fly i 1940.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Narvik by ble bombet under 2. verdenskrig
Narvik by ble bombet under 2. verdenskrig

Gleden ble kortvarig

Gjenerobringen av Narvik ble sett på som krigens første store seier over Tyskland. Dette fikk stor oppmerksomhet rundt i verden. Var ikke tyskerne uslåelige likevel? Men gleden og lettelsen over å ha slått tilbake en mektig fiende, ble kortvarig.

I løpet av slaget hadde nemlig Frankrike opplevd å tape mot tyskerne på hjemmebane. På grunn av dette trakk de allierte seg ut fra Nord-Norge 8. juni for å kjempe mot tyskerne andre steder. Dermed sto tyskerne klare for å overta byen på nytt. De norske styrkene kunne ikke forsvare seg alene.

📷  Tyske bergjegere i kamp om Narvik.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tyske soldater, såkalte bergjegere, under 2. verdenskrig
Tyske soldater, såkalte bergjegere, under 2. verdenskrig

Seier tross tap

Det sies at slaget om Narvik var Hitlers første store nederlag under 2. verdenskrig. For tyskerne var ikke slaget om Narvik et unikt slag, men en del av angrepet på Norge. Ja, de møtte sterk motstand, men de endte opp med å okkupere Norge i fem år.

Kampen om Narvik ble et tilbakeslag for tyskerne. Likevel ble det en sterk symbolsk seier – for de allierte var mange flere. Men tapet av de tyske krigsskipene gjorde at tyskerne ikke fikk gjennomført den planlagte invasjonen av Storbritannia. Dét ble helt avgjørende for krigens gang videre.

📷  Den tyske marinen mistet flere jagere under sjøslagene om Narvik.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vraket av Bernd von Arnim, en av jagerne den tyske marinen mistet under sjøslagene om Narvik
Vraket av Bernd von Arnim, en av jagerne den tyske marinen mistet under sjøslagene om Narvik

Betydningen av slaget

De allierte lærte mye fra slaget om Narvik. Noe av det brukte de under planleggingen av D-dagen i 1944. Den dagen startet invasjonen av Normandie i Frankrike, og det ble et vendepunkt i krigen. Aldri hadde noen samlet en større hær for å slå tilbake en fiende. Sakte, men sikkert klarte de allierte å gjenerobre Vest-Europa. Fra øst kom russerne og tvang tyskerne tilbake derfra. Nå måtte tyskerne kjempe på to fronter.

Slaget om Narvik hadde stor betydning for befolkningen i nord. Enkle fiskerbønder klarte å yte motstand mot Hitlers elitesoldater. Noe som kan ha inspirert andre grupper til å stå opp mot tyskerne.

📷  Amerikanske soldater under invasjonen av Normandie 6. juni 1944 – den såkalte D-dagen.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Amerikanske soldater gjøre seg klare til å invadere stranden i Normandie under 2. verdenskrig
Amerikanske soldater gjøre seg klare til å invadere stranden i Normandie under 2. verdenskrig

Kampen om ressurser

Gjennom hele vår historie har kampen om ressurser vært viktig. Alle land har behov for ressurser, men ikke alle har det naturlig i sitt eget land.

I verste fall kan et land ta seg til rette med militær makt og erobre områder med livsviktige ressurser. Akkurat slik Hitler og Tyskland gjorde det i Narvik og andre steder under 2. verdenskrig.

Kan du komme på noen konflikter i verden der ressurser står på spill?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mørke silhuetter av et helikopter, en tanks og en soldat med gevær og nattkikkert foran en solnedgang.
Mørke silhuetter av et helikopter, en tanks og en soldat med gevær og nattkikkert foran en solnedgang.

Kilder:

 • Thorsnæs, Geir: Narvik i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/Narvik
 • Knudsen, Olav Fagelund; Hansen, Ketil Fred; Ryste, Marte Ericsson; Hovde, Kjell-Olav; Steen, Tone; Greve, Tim: kolonialisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/kolonialisme
 • Norseng, Per G.: trell i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/trell
 • Steen, Tone; Hansen, Ketil Fred: slaveri i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/slaveri

Bilde- og videorettigheter:

  1. Ukjent
  2. Nasjonalbiblioteket
  3. Getty Images
  4. Nasjonalbiblioteket
  5. Deutsches Bundesarchiv
  6. Anders Beer Wilse / Norsk Folkemusem
  7. U.S. National Archives
  8. Getty Images