Hvorfor var Narvik så viktig?

Visste du at Hitlers første nederlag under 2. verdenskrig skjedde i Norge? Det skjedde i byen Narvik som ligger nord i Norge. Men hvorfor var Narvik så viktig? Hva var det Narvik hadde som det var verdt å krige om?

Narvik under 2. verdenskrig
Narvik under 2. verdenskrig

Alle trengte jern

Jern er en viktig ressurs. Bare tenk deg alt vi bruker jern til. Jern får vi fra jernmalm som finnes i fjellet eller i myrer. Med sterk varme smelter man jernet ut av malmen. På 1800-tallet ble det funnet mye jernmalm i fjellene i Kiruna i Sverige. For å selge dette, trengte de en effektiv måte å frakte det på.

Jernbanen forandret alt

Derfor bygget de jernbane mellom Kiruna og Narvik. De kalte den Ofotbanen, og her fraktet de malmen. I fjorden utenfor Narvik frøs ikke vannet til is om vinteren. Dermed kunne jernmalmen fraktes ut fra Narvik hele året. Dette skapte mange arbeidsplasser, og Narvik ble en by i 1902.

📷  Postkort fra cirka 1930 med Norddalsbroen på Ofotbanen.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sort hvitt postkort av en jernbanebro på Ofotbanen
Sort hvitt postkort av en jernbanebro på Ofotbanen

Hitler ville ha jernmalmen

Da Tyskland angrep Norge i 1940, var en av årsakene at de trengte jernmalm. Og det fantes i Narvik. Gjennom å okkupere andre land fikk Tyskland tak i råvarer de trengte. Råvarer brukes for å lage ting. Av jern kunne tyskerne lage våpen.

Olje og jern

Alle kjøretøyer, fly og skip trenger olje og drivstoff. I Sovjetunionen – nåtidens Russland – fantes det mye olje. Det var en av årsakene til at Tyskland ville okkupere dette landet også. De allierte måtte unngå at Hitler fikk det han ønsket. Slaget om Narvik ble dermed en kamp om en viktig råvare: jernmalm.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Krigsfly på himmelen under Battle of Britain under 2. verdenskrig
Krigsfly på himmelen under Battle of Britain under 2. verdenskrig

Tyskerne ble drevet ut av byen

Den 9. april 1940 startet slaget om Narvik. Byen ble invadert av 8000 tyske soldater. Nordmennene og de allierte hadde 35 000 soldater! Tyskerne ble slått i løpet av noen uker. De allierte besto av blant andre England og Frankrike.

Alle de tyske krigsskipene som lå utenfor Narvik, ble senket. Tyskerne ble jaget ut av byen, men med fly slapp de bomber over Narvik. Til slutt klarte nordmennene og de allierte å få kontroll på byen.

📷  Narvik ble kraftig bombet av tyske fly i 1940.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Narvik by ble bombet under 2. verdenskrig
Narvik by ble bombet under 2. verdenskrig

Gleden ble kortvarig

Slaget om Narvik ble den første seieren over Tyskland. Var ikke tyskerne uslåelige likevel? Men gleden over å ha slått en mektig fiende, ble kortvarig.

Mens slaget om Narvik pågikk, hadde Frankrike tapt mot tyskerne på hjemmebane. Dermed trakk de allierte seg ut fra Nord-Norge 8. juni. Det var behov for dem andre steder. Da erobret tyskerne byen på nytt, for de norske styrkene kunne ikke forsvare seg alene!

📷  Tyske bergjegere i kamp om Narvik.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tyske soldater, såkalte bergjegere, under 2. verdenskrig
Tyske soldater, såkalte bergjegere, under 2. verdenskrig

Seier tross tap

Tyskland møtte stor motstand i Narvik, og de tapte det første slaget. Likevel ga de aldri opp og vant flere kamper i Norge. 10. juni måtte Norge overgi seg, og Tyskland okkuperte Norge i fem år.

Kampen om Narvik viste at tyskerne kunne tape. De mistet mange av krigsskipene sine, og mange soldater ble drept. Tapet av krigsskipene gjorde at tyskerne ikke klarte å invadere Storbritannia. Dette ble helt avgjørende for hvordan krigen gikk videre.

📷  Den tyske marinen mistet flere jagere under sjøslagene om Narvik.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vraket av Bernd von Arnim, en av jagerne den tyske marinen mistet under sjøslagene om Narvik
Vraket av Bernd von Arnim, en av jagerne den tyske marinen mistet under sjøslagene om Narvik

Betydningen av slaget

De allierte lærte i Narvik at de kunne slå tyskerne, bare de var mange nok. 6. juni 1944 samlet de allierte verdens største hær og invaderte Normandie i Frankrike. Dette kalles D-dagen. I løpet av noen måneder klarte de å ta tilbake Vest-Europa.

Slaget om Narvik hadde stor betydning for befolkningen i nord. Vanlige folk klarte å yte motstand mot Hitlers elitesoldater. Dette kan ha inspirert mange til å kjempe mot tyskerne andre steder.

📷  Amerikanske soldater under invasjonen av Normandie 6. juni 1944 – den såkalte D-dagen.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Amerikanske soldater gjøre seg klare til å invadere stranden i Normandie under 2. verdenskrig
Amerikanske soldater gjøre seg klare til å invadere stranden i Normandie under 2. verdenskrig

Kampen om ressurser

Gjennom hele historien har kampen om ressurser vært viktig. Alle land har behov for ressurser. Enten det er olje, vann eller jern. Ikke alle land har egne ressurser som de trenger, og da må de kjøpe det fra andre.

I verste fall kan et land gå til krig for å få tak i ressurser.  Akkurat slik Hitler og Tyskland gjorde det i Narvik og andre steder under 2. verdenskrig.

Kan du komme på noen konflikter i verden der ressurser står på spill?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mørke silhuetter av et helikopter, en tanks og en soldat med gevær og nattkikkert foran en solnedgang.
Mørke silhuetter av et helikopter, en tanks og en soldat med gevær og nattkikkert foran en solnedgang.

Kilder:

 • Thorsnæs, Geir: Narvik i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/Narvik
 • Knudsen, Olav Fagelund; Hansen, Ketil Fred; Ryste, Marte Ericsson; Hovde, Kjell-Olav; Steen, Tone; Greve, Tim: kolonialisme i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/kolonialisme
 • Norseng, Per G.: trell i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/trell
 • Steen, Tone; Hansen, Ketil Fred: slaveri i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 14. februar 2022 fra https://snl.no/slaveri

Bilde- og videorettigheter:

  1. Ukjent
  2. Nasjonalbiblioteket
  3. Getty Images
  4. Nasjonalbiblioteket
  5. Deutsches Bundesarchiv
  6. Anders Beer Wilse / Norsk Folkemusem
  7. U.S. National Archives
  8. Getty Images