I ytterste konsekvens

Hva kan egentlig skje hvis man blir tatt for å drikke alkohol før man fyller 18 år? Hva gjør egentlig politiet hvis de møter en ruset ungdom? Kan man havne i fengsel hvis man blir tatt med brukerdose på seg? Det er ikke lett å finne svar på alle spørsmål som dukker opp, for det finnes mye feilinformasjon der ute. La oss se nærmere på de norske lovene, for å finne ut hva som er det verste som kan skje.

Alkohol og 18-årsgrense

I den norske alkoholloven står at det er forbudt å kjøpe alkohol hvis du er under 18 år. Det er også forbudt å selge gi alkohol til noen før de fyller 18. Hvis man gir alkohol til noen under 18 år, bryter man loven og kan bli straffet.

20-årsgrense

Hvis man skal kjøpe alkohol med 22 volumprosent eller mer, må man ha fylt 20 år. Det er ulovlig å selge eller gi noen under 20 år denne typen alkohol. Grunnen til at sterkere alkohol har en høyere aldersgrense, er at den raskere gir oss høy promille.

Høy promille påvirker hvordan vi oppfører oss og hvor raskt vi reagerer på ting. Derfor er det også straffbart å kjøre bil hvis man har promille. Kjønn og kroppsstørrelse er også med på å påvirke hvor høy promille man får.

Det er stor forskjell på alkohol med 4,5 % og 40 %. Du kan bli litt brisen av et glass øl, men et glass sprit kan gjøre deg så full at du ikke klarer å ta vare på deg selv. 

Hvis man bryter alkoholloven, kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Ved grove lovbrudd kan man få fengselsstraff på opptil to år.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Under 18 år

Det er ikke ulovlig å drikke alkohol selv om man er under 18 år, og du får ikke bot eller annen straff hvis du drikker alkohol før du fyller 18. Det er den som har gitt deg alkohol som har brutt loven, og som kan straffes for det.

Likevel kan politiet gripe inn hvis de kommer over ungdom som drikker alkohol. Hvis politiet oppdager en fest med mange berusede ungdommer, vil de stoppe festen. Dersom politiet spør hvor du bor og hvor gammel du er, er du nødt til å svare.

Politiet kan også kontakte foreldrene dine eller kjøre deg hjem hvis du er beruset. Dersom politiet er veldig bekymret for noen, kan de kontakte barnevernet eller andre offentlige instanser slik at ungdommen får den hjelpen og oppfølgingen hen trenger.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvorfor har vi aldersgrense for alkohol?

Aldersgrensen på alkohol er satt til 18 år for å beskytte barn og unge. Alkohol kan påvirke hjernens utvikling, og hjernen vår er ikke ferdig utviklet før vi er 25 år. Når vi drikker får vi dessuten dårligere konsentrasjonsevne, vi mister kontroll over kroppen og tar dårligere valg. 

Vi kan lettere skade oss i ulykker, eller gjøre ting vi angrer på, når vi har drukket alkohol. Vi er også mer sårbare for vold eller overgrep.

Studier viser at man som regel drikker mindre alkohol som voksen jo senere man begynner. Hvis man begynner tidlig, er det større sjanse for at man får alkoholproblemer når man blir voksen. 

Vi har aldersgrenser for kjøp, salg og servering av alkohol for å beskytte unge mot slike negative konsekvenser.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bevisstgjøring

Man blir ikke straffet for å drikke alkohol før man er 18 år fordi det finnes bedre måter å hindre at det skjer igjen. Å snakke sammen og reflektere sammen kan ofte ha en sterkere og mer varig effekt enn straff. Det å lære å tenke selv er vanligvis det beste.

Ulovlige rusmidler

Som du sikkert skjønner, er ulovlige rusmidler ulovlige. Det finnes mange forskjellige rusmidler, for eksempel cannabis (hasj og marihuana), GHB, amfetamin/metamfetamin, ecstasy/MDMA, kokain, heroin, fleinsopp og LSD. I Norge er det straffbart å bruke, besitte, kjøpe, selge, oppbevare og smugle ulovlige rusmidler.

Å bruke narkotika

Hvis man bruker narkotika, bryter man legemiddelloven, og man kan bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler.

Ungdom under 18 år kan få tilbud om noe som kalles en ruskontrakt. Det er en avtale mellom ungdommen og politiet, og ofte også andre som kan hjelpe. Går man med på en slik avtale, må man møte til samtaler og ta urinprøver med jevne mellomrom.

I Norge prøver man å unngå å straffe ungdom med fengsel, for her kan kriminelle påvirke unge mennesker negativt. Takker man i stedet ja til oppfølging og støtte, kan man få hjelp til å komme tilbake på rett vei. Man må gjøre en innsats selv, men det kan være godt å vite at man kan få hjelp til å komme seg bort fra ulovlig rusmisbruk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Å besitte

Noen tror at det er lov å ha en brukerdose av et narkotisk stoff, men slik er det ikke. Det er straffbart å ha narkotiske stoffer på seg, uansett hvor lite det er, så sant man ikke er rusmisbruker. Rusmisbruk kan sees på som en sykdom, og derfor mener man at rusmisbrukere trenger hjelp og ikke straff.

Å ha, kjøpe, selge eller smugle

Når det gjelder å lage, besitte, oppbevare, kjøpe, selge og smugle narkotika, er det straffeloven som brukes. Blir man dømt etter straffeloven, er det strenge straffer. I verste fall kan man dømmes til fengselsstraff inntil 21 år. Dette viser hvor alvorlig samfunnet og myndighetene synes slike lovbrudd er.

Skadelig

Rusmidler er strengt regulert fordi de kan være farlige. Skadene varierer avhengig av rusmiddelet. For informasjon om forskjellige rusmidler og deres effekter, kan du sjekke Rusinfo.no.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Lovene beskytter oss

Lover er der for å beskytte oss. Kort sagt, har samfunnet satt regler for salg og bruk av rusmidler, både lovlige og ulovlige, for å beskytte folk. Myndighetene bruker forskjellige tiltak, som straff og oppfølging, for å hindre unge under 18 i å drikke og for å forhindre rusbruk blant folk i alle aldre. Rusmidler, inkludert alkohol, kan skade både enkeltpersoner og samfunnet, så derfor er det strenge regler for dette.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Midjournay
  2. Midjournay
  3. Midjournay
  4. Midjournay
  5. Midjournay
  6. Midjournay
  7. Midjournay
  8. Midjournay
  9. Midjournay
  10. Midjournay
  11. Midjournay