Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger

Jeg tror ikke mine egne øyne!

Vi oppfatter verden gjennom sansene våre. Vi føler, lukter, smaker, hører og ser. Men kan vi alltid stole på sansene?

Hjernen tar imot veldig mye informasjon. Den velger derfor ofte det mest sannsynlige. Derfor lar hjernen seg lure noen ganger. Vi lar oss lure av optiske illusjoner. Vi blir også lurt av manipulerte bilder.

Mann sitter på huk foran i bildet. Kvinne står langt unna. Det ser ut som hun er mye mindre enn mannen.

Synet

Vi bruker øynene for å se verden slik den er her og nå. Øyet er som et kamera som slipper inn lys gjennom en linse. Det rare er at det vi ser blir opp ned inni øyet. Hjernen må derfor snu bildet.

Hvorfor er det hvitt rundt iris?

Regnbuehinna (iris) er den delen av øyet som har farge. I midten av iris finnes den sorte pupillen. Det er der lyset slippes inn.

Men hvorfor er det så mye hvitt rundt irisen? Det gjør det lettere for andre å se hvor du retter blikket.

Tapper og staver

I øyet er det noen celler som kalles tapper og staver. Når lyset treffer disse, sendes signaler til hjernen.

Stavene lar oss se noe selv om det er mørkt ute. Stavene oppfatter også bevegelse.

Tappene lar oss se farger og detaljer når det er lyst.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et kvinnelig øye med grønn farge sett fra siden.

Fargeblindhet

Mennesker kan se fargene rødt, grønt og blått. Til sammen kan vi se millioner av fargevarianter.

Noen er fargeblinde. Det er noen farger de ikke kan se. Fargeblindhet gjør det vanskelig å skille fargene fra hverandre. Hvis du er rødblind, er det ikke så lett å skille tyttebærene fra blåbærene på bærtur.

Seks ulike tallsymboler i ulike farger som viser om du er fargeblind.

Fargesyn hos dyr

Forsøk å forestille deg verden uten farger. Det hadde blitt nokså kjedelig. Hunder har ikke fargesyn. De ser kun svart og hvitt. Andre pattedyr kan se noen få farger. Det er bare mennesker og noen aper som kan skille rødt fra grønt.

En golden retriever hvalp med ansiktet vendt mot oss.

Øyemål?

Øyemål betyr å gjette hvor stort eller langt noe er. Her kan vi bli lurt!

Hjernen tror automatisk at ting som er lenger unna må være mindre enn det som er nær oss. Ponzoillusjonen er et eksempel på dette. I dette eksempelet tror vi sannsynligvis at den øverste blå streken er lengre enn den nederste blå streken. Selv om de er akkurat like lange!

Jernbanespor der det ser ut som den øverste svillen er lengre enn den nederste.

Ebbinghausillusjonen

Hva tenker du om de oransje sirklene i bildet? Er de like store, eller er den ene større enn den andre?

Denne optiske illusjonen kalles Ebbinghausillusjonen. Her blir hjernen lurt av de store blå sirklene. De to oransje sirklene er akkurat like store!

To separate oransje prikker som er omgitt av blå prikker.

Slangeillusjonen

Når du ser på bildet, ser det ut som om mønstrene beveger seg. Dette har noe med fargene på bildet å gjøre. Øynene beveger seg alltid litt. Derfor tror hjernen tror at mønsteret beveger seg.

Er det mulig å stanse bevegelsene helt?

Mønster i grønt og lilla som tilsynelatende ikke beveger seg.

Ingen rette linjer?

Ser du noen horisontale streker som IKKE er bøyd? Hva tror du lurer oss her? Alle de horisontale strekene er faktisk helt rette.

Sjakkrutete mønster der de rette linjene ser bøyde ut.

Kilder:

 • Sandvig, Kjell; Høvding, Gunnar: fargesyn i Store medisinske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. november 2021 fra https://sml.snl.no/fargesyn
 • Sandvig, Kjell: syn i Store medisinske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. november 2021 fra https://sml.snl.no/syn
 • Ny vitenskap – Kroppen vol. 4
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images