Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger

Jeg tror ikke mine egne øyne!

Hjernen oppfatter verden rundt oss gjennom sansene, men kan vi alltid stole på dem?

Hjernen mottar store mengder informasjon. Derfor tar den noen snarveier iblant, og den velger ofte det som er mest sannsynlig. Derfor lar hjernen seg lure til tider. Ikke bare lar vi oss lure av optiske illusjoner, men også av manipulerte bilder.

Mann sitter på huk foran i bildet. Kvinne står langt unna. Det ser ut som hun er mye mindre enn mannen.

Synet

Menneskets øyne lar oss se verden i tilnærmet sanntid. Øyet virker omtrent som et kamera som slipper inn lys gjennom en linse. Det pussige er at bildet vi mottar på netthinnen, som ligger bakerst i øyeeplet, er opp ned. Hjernen snur bildet igjen slik at vi oppfatter det riktig vei.

Siden vi har to øyne, er det egentlig to bilder som blir sendt til hjernen. Der blir de to bildene, som er litt forskjellige, satt sammen til ett bilde. Dette er det som gir oss dybdesyn.

Hvorfor har vi hvitt rundt iris?

Regnbuehinna (iris) er det vi ser som ofte er brunt eller blått fremme på øyet. I midten av iris finnes pupillen. Det er der lyset slippes inn.

Men hvorfor har vi så mye hvitt rundt irisen? Det kommer av at det da blir lettere for andre mennesker å se hvor du retter blikket. Siden mennesker er sosiale og vil skape kontakt, trenger vi å se akkurat hvor den andre ser, slik at vi kan ha øyekontakt.

Tapper og staver

På netthinna er det lysfølsomme celler som kalles tapper og staver. Når lyset treffer cellene, endrer kjemikaliene seg og sender elektriske signaler til hjernen.

Stavene lar oss se selv når det er dårlig lys. Da ser vi ensfarget. Du har sikkert merket selv at det ikke er lett å se farger når det er mørkt ute. Stavene er også laget for å oppfatte bevegelse.

Tappene lar oss se farger og detaljer når det er lyst.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et kvinnelig øye med grønn farge sett fra siden.

Fargeblindhet

Mennesker kan se fargene rødt, grønt og blått. Til sammen kan vi se millioner av fargevarianter.

Noen har ulike former for fargeblindhet. Noen er rødblinde, mens andre er grønnblinde. Mindre utbredt er blå- og gulblinde. De færreste er fullstendig fargeblinde.

Fargeblindhet gjør at det blir vanskelig å skille fargene fra hverandre. Hvis du er rødblind, er det ikke så lett å skille tyttebærene fra blåbærene på bærtur.

Seks ulike tallsymboler i ulike farger som viser om du er fargeblind.

Fargesyn hos dyr

Forsøk å forestille deg verden uten farger. At alt hadde vært i svart-hvitt. Det hadde blitt nokså kjedelig. Hvis du har en hund, så er det faktisk slik den oppfatter verden.

Mange pattedyr kan se noen få farger. De kan se forskjell på blått og gult. Det er bare mennesker og noen aper som kan skjelne rødt og grønt. Noen dyr kan se farger vi ikke kan se, som ultrafiolett. Dette er stråling som kommer fra sola.

En golden retriever hvalp med ansiktet vendt mot oss.

Øyemål?

Når vi snakker om å ta noe på øyemål, betyr det at vi prøver å anslå hvor stort eller langt noe er ut fra hva vi ser. Her kan vi bli lurt!

Hjernen tror automatisk at ting som er lenger unna må være mindre av størrelse enn ting som er nær oss. Ponzoillusjonen er et eksempel på dette. I dette eksempelet tror vi sannsynligvis at den øverste blå streken er lengre enn den nederste blå streken. Selv om de er akkurat like lange!

Jernbanespor der det ser ut som den øverste svillen er lengre enn den nederste.

Ebbinghausillusjonen

Omgivelsene er også viktige for at vi skal kunne avgjøre størrelse. Hva tenker du om de oransje sirklene i bildet? Er de like store, eller er den ene større enn den andre?

Denne optiske illusjonen kalles Ebbinghausillusjonen. Her bruker hjernen de blå sirklene rundt den oransje for å avgjøre hvor stor den oransje sirkelen er, og trekker feil konklusjon. De to oransje sirklene er faktisk akkurat like store!

To separate oransje prikker som er omgitt av blå prikker.

Slangeillusjonen

Når du ser på illusjonen, ser det ut som om mønstrene beveger seg. Det skjer fordi hjernen produserer de samme signalene som når den ser på noe i bevegelse. Dette har noe med fargene på bildet å gjøre. Siden øynene alltid beveger seg litt, stimulerer det hjernen til å skape en opplevelse av bevegelse.

Er det mulig å stanse bevegelsene helt?

Mønster i grønt og lilla som tilsynelatende ikke beveger seg.

Ingen rette linjer?

Ser du noen vannrette streker her som IKKE er bøyd? Hva tror du lurer oss her? Alle de vannrette strekene er faktisk helt rette.

Sjakkrutete mønster der de rette linjene ser bøyde ut.

Kilder:

 • Sandvig, Kjell; Høvding, Gunnar: fargesyn i Store medisinske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. november 2021 fra https://sml.snl.no/fargesyn
 • Sandvig, Kjell: syn i Store medisinske leksikon på snl.no.
  Hentet 8. november 2021 fra https://sml.snl.no/syn
 • Ny vitenskap – Kroppen vol. 4
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images