Jordskjelv

Jordens tektoniske plater er i konstant bevegelse. Denne langsomme bevegelsen fører fra tid til annen med seg jordskjelv. Hva forårsaker disse ødeleggende naturfenomenene, og hvordan kan vi forutse dem og være beredt?

Accessibility icon Jordskjelv

Jordskjelv

Jordskjelv er et av de mest ødeleggende naturfenomenene kloden truer oss med. De kan rasere hele byer og utløse enorme tsunamier som valser ned alt de møter. Noe av jordskjelvets voldsomme ødeleggelsespotensial ligger i at de er så vanskelige å forutse. Et stort skjelv kan slå til så å si uten varsel, slik at mennesker i nærheten ikke rekker å ta seg til sikkerhet.  

By i ruiner

Hva er jordskjelv? 

Klodens tynne yttersjikt, er det vi kaller jordskorpen, er oppdelt i store plater.  

Disse er i konstant langsomme bevegelser fordi varmen fra jordas kjerne skaper konveksjonsstrømmer. Konveksjonsstrømmer er strømmer som transporterer energi i mantelen, like under jordskorpa, sånn at platene forskyves i forskjellige retninger. Mantelen er omtrent 2900 kilometer tykk og består av halvsmeltet steinmasse som kalles magma.

Følgen er at platene kolliderer, driver fra hverandre eller glir inn over hverandre langs plategrensene slik at det dannes forkastninger hvor de fleste jordskjelvene skjer.  

Denne vitenskapelige forståelsen kalles platetektonikk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tverrsnitt av jordoverflaten som viser hvordan platene beveger seg og skaper jordskjelv
Tverrsnitt av jordoverflaten som viser hvordan platene beveger seg og skaper jordskjelv

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!