Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Energi og materie

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
VG1 SF
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG1 SF
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien
VG3 påbygging
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG3 påbygging
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien

Jupiter

Med sin størrelse og sammensetning minner Jupiter nesten mer om en stjerne enn en planet. Hadde den vært 800 ganger tyngre, ville den faktisk vært en stjerne. At Jupiter kan minne om en stjerne, skyldes ikke minst at den består nesten bare av gass.

Den røde flekken

Den røde flekken på Jupiter er verken et fjell eller et stort krater. Det er en virvelvind som er dobbelt så stor som jorda. Denne stormen har rast i minst 400 år. Vi tror at rødfargen er stoffer som virvles opp fra dypere lag av Jupiter. Før var uværet veldig ovalt, men de siste årene er det blitt mer sammenklemt i fasongen. I løpet av noen tiår kan det bli helt sirkelrundt. Men ingenting tyder på at dette uværet kommer til å roe seg med det første.

Planeten jupiter

Hva vet vi om Jupiter?

Rundt Jupiter svirrer det ringer. Disse ringene består for det meste av støvfnugg. De er antakelig rester etter meteorittnedslag på noen av Jupiters mange måner.

Romsonden Juno ble sendt mot Jupiter i august 2011 for å avsløre planetens hemmeligheter. Den kom frem i juli 2016 og gikk inn i bane rundt planeten, der den etter planen skal gå frem til juli 2021.

Jupiters fire største måner kalles de galileiske månene, fordi de ble oppdaget av Galileo Galilei i 1610. Siden den gang har vi funnet 63 jupitermåner til.

Jupiter har elleve ganger større diameter enn jorda, og er 318 ganger tyngre.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Kjernen

Innerst i Jupiter ligger en steinkjerne på størrelse med jorda. Men den har aldri vært observert direkte, siden den er nesten umulig å se gjennom den tykke atmosfæren.

Metallisk hydrogen

En tredjedels vei inn mot midten finnes hydrogen som er presset sammen til en metallisk og elektrisk ledende væske.

Magnetfelt

Jupiters magnetfelt er 20 000 ganger sterkere enn jordas.

Magnetosfæren

Halen på Jupiters magnetosfære strekker seg mer enn en milliard kilometer bort fra sola, helt ut til Saturns bane.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan Jupiter er oppbygget

Kilder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. National Geographic Youtube