Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
Naturfag
 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
KRLE
 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
10. trinn
Naturfag
 • drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar

Kan man elske hvem man vil?

Er det en menneskerett å elske hvem man vil?

Accessibility icon Kan man elske hvem man vil?

Kan man elske
hvem man vil?

For de aller fleste føles det veldig bra å være forelsket. Men noen ganger kan det også føles ganske vanskelig. Det kommer an på hvem man er forelsket i.

Bryllupskake i et likekjønnet ekteskap

Seksuell orientering

Seksuell orientering er sjelden et valg, men noe de fleste opplever at man er født med. Noen er heterofile og blir tiltrukket av det motsatte kjønn, mens andre er homofile og blir tiltrukket av folk med samme kjønn. Det finnes også bifile eller panfile som er tiltrukket av begge kjønn. Homofili er ikke noe vi kun finner hos mennesker, men i alle dyrearter, fra pattedyr til insekter.

Lykkelig lesbisk par

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!