Kan man elske
hvem man vil?

For de aller fleste føles det veldig bra å være forelsket. Men noen ganger kan det også føles ganske vanskelig. Det kommer an på hvem man er forelsket i.

Bryllupskake i et likekjønnet ekteskap
Bryllupskake i et likekjønnet ekteskap

Seksuell orientering

Seksuell orientering er sjelden et valg, men i stedet noe de fleste opplever at man er født med. Noen er heterofile og blir tiltrukket av det motsatte kjønn, mens andre er homofile og blir tiltrukket av folk med samme kjønn. Det finnes også bifile eller panfile som er tiltrukket av begge kjønn. Homofili er ikke noe vi kun finner hos mennesker, men i alle dyrearter, fra pattedyr til insekter.

Lykkelig lesbisk par
Lykkelig lesbisk par

Kan man elske hvem man vil i Norge?
– en historisk gjennomgang

Ja, man kan det, men det har ikke alltid vært slik. Hvis vi tar for oss homofiles situasjon i Norge, har det ikke alltid vært like enkelt. Å elske og gjøre seksuelle handlinger med en av samme kjønn var straffbart i Norge. Det var ikke før i 1972 at straffeloven mot homoseksualitet ble opphevet.

Selv om homofili ble tatt bort fra straffeloven, var det fortsatt sett på som en psykiatrisk diagnose. Det var først i 1982 at homofili ikke lenger ble sett på som en sykdomsdiagnose.

Fra 70- til 90-tallet skjedde det store samfunnsendringer relatert til likestilling og seksualitet, men det var ikke før i 2008 at homofile par kunne gifte seg og få de samme rettighetene som heterofile par.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Pride-paraden i Oslo i 2018
Pride-paraden i Oslo i 2018

Norsk ekteskapslov

I 1993 ble det vedtatt en partnerskapslov som ga homofile og lesbiske de samme rettighetene som heterofile når det kom til ekteskap, minus rett til adopsjon av barn og muligheten til å gifte seg i Den norske kirke.

Etter stor politisk enighet, stemte Stortinget i 2009 frem en ekteskapslov som ga homofile og lesbiske de samme rettighetene som heterofile når det kommer til ekteskap og adopsjon.

Noen år senere styrket man diskrimineringsloven med fokus på seksuell orientering og kjønnsidentitet. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste er LHBT-personer en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Nygift homofilt par
Nygift homofilt par

Å komme ut av skapet

«Å komme ut av skapet» er et uttrykk som beskriver det å – for første gang – fortelle åpent om sin seksuelle legning. Denne opplevelsen blir forskjellig fra person til person. Det kan skyldes familien og miljøet man vokser opp i. For noen er det ganske enkelt å komme ut av skapet, mens for andre er det mye vanskeligere.

Å komme ut av skapet er modig og befriende. Endelig føler man seg klar for å si hva man føler, og kanskje hvem man liker. Mange gruer seg eller tør ikke å komme ut fordi man er redd for negative reaksjoner fra familie og venner, eller for å bli utestengt. De aller fleste blir heldigvis møtt med positive reaksjoner.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Trist gutt inne i mørket
Trist gutt inne i mørket

En menneskerett å elske hvem man vil

Retten til å elske den man vil, er en grunnleggende menneskerettighet. Ifølge Amnesty har man ikke et fullstendig fritt demokrati hvis landet man bor i forhindrer kjærlighet og seksualitet mellom voksne mennesker som har gitt hverandre samtykke.

Mange steder i verden blir LHBT-personers rettigheter stadig dårligere. I Russland har de for eksempel ikke en nøytral ekteskapslov, og man kan bli fengslet hvis man fremmer LHBT-rettigheter i det offentlige. Selv fredelige Pride-parader blir møtt med voldelige motdemonstrasjoner i Russland. Derfor hevder Amnesty at Russland bryter retten til å elske hvem man vil.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Regnbuefargede hender i håndjern
Regnbuefargede hender i håndjern

Religion som hinder

I norsk lov er det ingenting som hindrer personer med ulik tro fra å elske hverandre. De kan også gifte seg med hverandre dersom de oppfyller ekteskapsbetingelsene.

Men avhengig av hvilken religion man hører til, er det ikke sikkert de religiøse skriftene tillater ekteskap. Det er faktisk 29 land i verden som forbyr ekteskap mellom to personer med ulik tro. De fleste av disse landene er muslimske.

Stadig flere land tillater homofilt ekteskap. Nederland var det første landet som gjorde dette i år 2000 – og i likhet med da Norge endret sin lov i 2008, var det de kristne partiene som stemte imot lovendringen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Muslimsk kvinne
Muslimsk kvinne

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap defineres som et ekteskap der minst en av personene blir tvunget eller presset til å gifte seg med en annen person. Dette er et valg som ikke tas av selve personen som skal inngå i et ekteskap, men av familien eller det religiøse miljøet personen tilhører. Tvangsekteskap er derfor forbundet med negativ sosial kontroll.

Tvangsekteskap er forbudt i Norge, men ifølge norske myndigheter finnes det tilfeller i noen innvandrermiljøer. Hvis man opplever å bli presset til å gå inn i et ekteskap, har man rett til hjelp fra skolen eller helsestasjonen i kommunen man bor i.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tvangsekteskap med håndjern
Tvangsekteskap med håndjern

Arrangert ekteskap

Arrangert ekteskap er lovlig i Norge hvis personene som skal gifte seg er over 18 år. I dette tilfellet hjelper familien med å finne en ektefelle til de som skal gifte seg, men begge personene må være enige og takke ja. Her er det ikke rom for tvang. Historisk har arrangert ekteskap foregått en del blant kongefamilier og gårdeiere for å skape allianser. I dagens Norge er det forbundet med noen etniske miljøer.

En del politikere i Norge ønsker å forby dette, fordi det er vanskelig å skille mellom arrangert ekteskap og tvangsekteskap.

Arrangert ekteskap i 1697

Kampen for kjærligheten

Å elske hvem man vil har vært en kamp i Norge, og er fortsatt en stor kamp i mange deler av verden. Ingen kan bestemme hvem du skal elske eller gifte deg med. Det er et valg som bare du kan ta.

Kjærlighetens veier er uransakelige, sies det, og verken religion, kjønn, etnisitet eller landegrenser kan gjøre noe med det.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Human-Etisk Forbund (CC BY-SA 2.0)
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Harm & Hegseth // VGTV – YouTube
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Antoine Dieu
  11. Getty Images
  12. Ad Council – YouTube