Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn

Kastesystemet

Kastesystemet handler ikke om å kaste noe. Det er et system i hinduismen der mennesker får ulik verdi. Vi finner det i India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka.

Hellig mann hinduisme

Fire hovedkaster

Flere land har forbudt kastesystemet, men det finnes fortsatt noen steder i verden.

De fire hovedkastene er:

 • Prester (braminer)
 • Herskere og krigere (kshatriyaer)
 • Bønder, håndverkere og handelsfolk (vaishyaer)
 • Arbeidere og tjenere (shudraer)
Kastesystemet hinduisme

Kastene har ulike plikter

Braminer (den øverste kasten) skal beskytte vedaene. Dette er de hellige skriftene. I tillegg utfører braminene seremonier til gudenes ære.

Kshatriyaer (den nest øverste kasten) skal beskytte innbyggerne. Mange har derfor blitt soldater eller politifolk.

Vaishyaer (den nest laveste kasten) har tradisjonelt vært bønder, kjøpmenn og håndverkere.

Shudraer (den nederste kasten) gjør alle de farlige og skitne oppgavene. De kan jobbe med søppel eller være tjenere.

Noen havner utenfor systemet og kalles de kasteløse (pariaer). Dette er ofte fattige som bor i egne områder.

De som ikke er hinduer er ikke en del av kastesystemet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hindu

Kilder:

 • Schackt, Jon: KasterStore norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 07 fra
  https://snl.no/kaster

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images