Kastesystemet

Kastesystemet handler ikke om å kaste noe. Det er et system i hinduismen der mennesker får ulik verdi. Vi finner det i India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka.

Hellig mann hinduisme

Fire hovedkaster

Flere land har forbudt kastesystemet, men det finnes fortsatt noen steder i verden.

De fire hovedkastene er:

 • Prester (braminer)
 • Herskere og krigere (kshatriyaer)
 • Bønder, håndverkere og handelsfolk (vaishyaer)
 • Arbeidere og tjenere (shudraer)
Kastesystemet hinduisme

Kastene har ulike plikter

Braminer (den øverste kasten) skal beskytte vedaene. Dette er de hellige skriftene. I tillegg utfører braminene seremonier til gudenes ære.

Kshatriyaer (den nest øverste kasten) skal beskytte innbyggerne. Mange har derfor blitt soldater eller politifolk.

Vaishyaer (den nest laveste kasten) har tradisjonelt vært bønder, kjøpmenn og håndverkere.

Shudraer (den nederste kasten) gjør alle de farlige og skitne oppgavene. De kan jobbe med søppel eller være tjenere.

Noen havner utenfor systemet og kalles de kasteløse (pariaer). Dette er ofte fattige som bor i egne områder.

De som ikke er hinduer er ikke en del av kastesystemet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hindu

Kilder:

 • Schackt, Jon: KasterStore norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 07 fra
  https://snl.no/kaster

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images