Kastesystemet

Kastesystemet er en integrert del av hinduismen. Kastesystemet er i funksjon i India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Det finnes også blant folk med sørasiatisk bakgrunn som er bosatt i andre verdensdeler.

Enkelte kasteløse hinduer har konvertert til buddhismen, men også til islam og kristendommen, da disse religionene i prinsippet ikke har noe kastesystem.

Hellig mann hinduisme
Hellig mann hinduisme

Fire hovedkaster

Kaste er et begrep som særlig viser til de adskilte samfunnsgruppene i det indiske samfunnet. I 1963 ble det offisielt forbudt å diskriminere noen på grunn av hvilken kaste de tilhørte, men kastene ble ikke forbudt, slik mange tror.

Det finnes fire hovedkaster og omkring 3000 underkaster.

De fire hovedkastene er:

  • Prester (braminer)
  • Herskere og krigere (kshatriyaer)
  • Bønder, håndverkere og handelsfolk (vaishyaer)
  • Arbeidere og tjenere (shudraer)

De kasteløse dalitene står utenfor samfunnet og regnes ikke med. Tidligere ble de kalt pariaer.

Kastesystemet hinduisme

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!