Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
7. trinn
KRLE
 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn

Kastesystemet

Kastesystemet finner vi i hinduismen. Det er mest vanlig i India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Men vi finner det også andre steder i verden.

Noen hinduer faller utenfor kastesystemet og kalles kasteløse. Mange av disse går over til andre religioner som buddhismen eller islam.

Hellig mann hinduisme

Fire hovedkaster

Ordet kaste viser til ulike samfunnsgrupper. I 1950 ble kastevesenet i India avskaffet. Likevel er det mange som fortsatt bruker systemet. Det finnes fire hovedkaster og 3000 underkaster.

De fire hovedkastene er:

 • Prester (braminer)
 • Herskere og krigere (kshatriyaer)
 • Bønder, håndverkere og handelsfolk (vaishyaer)
 • Arbeidere og tjenere (shudraer)

Noen faller helt utenfor og blir kasteløse (daliter).

Kastesystemet hinduisme

Kastene har ulike plikter

De ulike kastene har forskjellige plikter:

Braminer (den øverste kasten) har som sin viktigste oppgave å beskytte de hellige skriftene – vedaene – og språket de er forfattet på. Sanskrit er et av de eldste språkene i verden.

De utfører også seremonier til gudenes ære.

Ingen kan spise mat tilberedt av personer med lavere kaste enn dem selv. Derfor har en del braminer også vært kokker. De fleste hinduer følger ikke denne regelen i det daglige.

Kshatriyaer (den nest øverste kasten) skal holde orden i samfunnet og beskytte innbyggerne. Mange har derfor blitt soldater eller politifolk.

Vaishyaer (den nest laveste kasten) har vanligvis vært bønder, kjøpmenn og håndverkere.

De tre øverste kastene kan opparbeide seg ulike fordeler. De kan bli «født to ganger». Den andre fødselen er en seremoni der de mottar den hellige tråd. Denne bærer de over skulderen. Nå har de rett til å få kunnskap om vedaene (de hellige skriftene).

Shudraer (den nederste kasten) gjør arbeid som de andre kastene ikke gjør. Det kan være å ta ansvar for søppel eller være tjenere. De blir ofte sett ned på av andre hinduer.

Utenfor kastesystemet er de kasteløse (pariaer). Disse er ofte fattige og bor i egne områder. I dag kalles disse daliter i stedet for kasteløse.

Utlendinger regnes ikke som del av kastesystemet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hindu

Kilder:

 • Schackt, Jon: KasterStore norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 07 fra
  https://snl.no/kaster

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images