Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Kropp og helse
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
  • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
10. trinn
Naturfag
  • drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse

Kjemien bak kjærlighet

Hva gjør egentlig kjærlighet med oss?

Accessibility icon Kjemien bak kjærlighet

Sterke saker

Kjærlighet er den aller sterkeste følelsen vi opplever. Den får oss til å gå gjennom ild og vann. Kjærlighetsfølelsen er nødt til å være så sterk fordi den skal sørge for at mennesket overlever som art. Så hvis du er forelska, og du kjenner at det handler om liv og død, så har du helt rett. Biologien har ordnet det slik at du oversvømmes av kjemiske stoffer i kroppen. Det er dette som skal sørge for at du ønsker å føre menneskeslekten videre, rett og slett.

Forelsket par kysser bak hjerteballong

Kjemien tar regien

Kjærlighet gjør at vi knytter oss til hverandre. Det er også kjærlighet du føler når du klapper katten, får et smil fra en venn eller hvem som helst i din nærhet. Det er kjærlighetens kjemi som står bak den varme følelsen du fylles av. Så hvor kommer denne følelsen fra?

Katt på fanget

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!