Hva er kjønnsroller?

Har du lurt på hvorfor gutter og jenter får ulike leker? Hvorfor jenter ofte gjør det bedre på skolen enn gutter? Eller på hvorfor det er flest kvinner som jobber i helsesektoren? Dette er et spørsmål mange forskere også stiller seg.

Gutt med rosa t-skjorte

Biologisk og sosialt kjønn

Når vi snakker om kjønn kan vi skille mellom «biologisk» og «sosialt» kjønn. Med biologisk menes det at kroppene våre er ulike. Med sosialt kjønn menes forventingene som stilles til oss av samfunnet. På engelsk skiller vi kjønn med begrepene «sex» (biologisk) og «gender» (identitet). Synet på kjønnsroller kan variere fra kultur til kultur, og har også variert mye de siste 40 årene.

En ung jente blir opplært av en faglært

Født sånn eller blitt sånn?

Noen former for kjønnsroller kan hevdes å være biologiske, mens noen er skapt av normer og forventninger fra samfunnet man lever i.

Forskjeller fra et biologisk perspektiv viser at menn er fysisk sterkere og mer aggressive enn kvinner. Derfor faller det seg ofte naturlig for en sterk mann med lange armer å bære de tyngste eskene, heller enn hans 15 centimeter lavere kone. Når det kommer til valg av partner viser studier at eldre menn foretrekker yngre kvinner. Forklaringen her støtter seg på evolusjonsteori; altså hvordan føre genene videre og overleve.

Fra et sosiokulturelt perspektiv påpeker noen studier at det er en forventet adferd hos gutter og jenter når det kommer til interesser, farger, yrker og væremåte. Disse påstandene tar ofte utgangspunkt i studier på hvordan barn blir sosialisert.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et par som pakker ned i esker

Kjønnsroller i barnehagen

Ifølge en studie fra Universitetet i Stavanger har noen forskere observert at barnehageansatte ofte forventer at guttene skal være fysiske og aktive når det lekes, mens jentene skal være stille, flinke og rolige. Forskerne fra denne studien påpeker hvordan språket har en makt når det gjelder forventninger til kjønnsroller. For eksempel hvordan man snakker til jenter når de kommer med en ny leke eller klær: «Så pen og søt du er», sier man ofte til jenter, men med en gutt sier man heller «å, for en tøffing».

En annen observasjon fra studiene påpekte også hva slags leker, klær eller bøker barna fikk fra barnehageansatte, og hva de ansatte tolket som «gutte- og jenteleker».

«Et eksempel på dette var når en jente i barnehagen, som til vanlig brukte typiske «gutteklær», plutselig kom i en rosa kjole. Da fikk hun kommentarer fra personalet om hvor søt og pen hun var i kjolen.» (Stand, 2017)

Det er denne formen for forventninger til barna som er med på å forme deres identitet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et barn som har te selskap med lekene hennes

Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt?

Visste du at 7 av 10 jenter velger studieforberedende på videregående skole, eller at 6 av 10 studenter ved universiteter og høyskoler er jenter? I Norge velger svært få kjønnsutradisjonelle yrker. Hva som kan være årsakene til disse kjønnsdelte yrkesveiene er mange. En del forskere peker på sosialiseringen og forventninger de får fra familie, skole og media. En annen påstand er at jenter modnes fortere enn gutter og er mer forberedte til teoretiske utdanninger.

Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i samfunnet kan ha mange forklaringer, men det er fortsatt diskusjon om rollene kommer av biologiske grunner eller sosiale?

Hva tenker du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brannmenn på jobb

Kilder:

 • Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frodekjønnsrolle Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 24. august 2020 fra https://snl.no/kjonnsrolle

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. BBC Stories Youtube
  6. Getty Images