Kjønnsroller

Hvorfor leker gutter og jenter med ulike leker? Hvorfor gjør jenter det bedre på skolen? Hvorfor jobber flest kvinner i helsesektoren?

Accessibility icon Kjønnsroller

Hva er kjønnsroller?

Lurer du på hvorfor gutter og jenter får forskjellige leker? Hvorfor er det lettere for jenter på skolen enn for gutter? Eller lurer du på hvorfor det er flest kvinner som jobber på sykehuset? 

Dette er spørsmål mange forskere også lurer på.

Gutt med rosa t-skjorte

Biologisk og sosialt kjønn

Når vi snakker om kjønn kan vi skille mellom «biologisk» og «sosialt» kjønn. 

Med biologisk menes det at kroppen har et kjønn. Med sosialt kjønn menes forventingene som stilles til oss av samfunnet. På engelsk skiller vi kjønn med begrepene «sex» (biologisk) og «gender» (identitet). 

Synet på kjønnsroller kan variere fra kultur til kultur, og har forandret seg mye de siste 40 årene.

En ung jente blir opplært av en faglært
En ung jente blir opplært av en faglært

Født sånn eller blitt sånn?

Noen former for kjønnsroller kan hevdes å være biologiske, mens noen er skapt av normer og forventninger fra samfunnet man lever i.

Forskjeller fra et biologisk perspektiv viser at menn er fysisk sterkere og mer aggressive enn kvinner. Derfor er det ofte naturlig for en sterk mann med lange armer å bære de tyngste eskene.  

Når vi skal velge partner, viser studier at eldre menn foretrekker yngre kvinner. 

Ifølge evolusjonsteorien er det viktig for menn å spre sine gener og få barn for å sikre at deres gener overlever. Menn kan få barn selv om de er gamle, og derfor kan de bli tiltrukket av yngre kvinner som er i fruktbar alder. På den måten kan de øke sjansen for å få friske og sterke barn som kan bære genene deres videre.

Noen forskningsstudier har sett på hvordan gutter og jenter blir oppdratt og lært opp til å oppføre seg på forskjellige måter. 

De har funnet ut at samfunnet har forskjellige forventninger til hva gutter og jenter skal være interessert i, hvilke farger de skal like, hvilke yrker de skal velge og hvordan de skal oppføre seg. Dette betyr at vi lærer barn at det er bestemte ting som er typiske for gutter og typiske for jenter.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et par som pakker ned i esker
Et par som pakker ned i esker

Kjønnsroller i barnehagen

Disse påstandene bygger på ideen om at samfunnet og kulturen rundt oss påvirker hvordan vi tenker og oppfører oss. For eksempel blir gutter ofte oppfordret til å like sport, teknologi og tøffe aktiviteter, mens jenter blir oppfordret til å like rosa, leker og omsorgsoppgaver. Dette skjer gjennom sosialisering, altså måten vi lærer hva som er greit og forventet oppførsel i samfunnet vårt.

Ifølge en studie fra Universitetet i Stavanger har noen forskere observert at barnehageansatte ofte forventer at guttene skal være fysiske og aktive når det lekes, mens jentene skal være stille, flinke og rolige. 

Videre snakker vi annerledes til gutt og jenter. Når en jente kommer med nye klær kan vi si: «Så pen og søt du er». Til en gutt sier vi heller «å, for en tøffing».

Det er denne formen for forventninger til barna som er med på å forme barnas identitet.

Det er viktig å merke seg at ikke alle gutter og jenter følger disse forventningene, og det er ingenting galt med det. Vi er alle forskjellige, og det er viktig å respektere og akseptere hverandres interesser, farger, yrker og væremåte uavhengig av hva samfunnet sier. Vi kan velge hva vi liker og hvem vi ønsker å være, uavhengig av kjønn.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Et barn som har te selskap med lekene hennes
Et barn som har te selskap med lekene hennes

Hvorfor velger gutter og jenter så ulikt?

Visste du at 7 av 10 jenter velger studieforberedende på videregående skole, eller at 6 av 10 studenter ved universiteter og høyskoler er jenter?  

Hvorfor velger de unge disse kjønnsdelte yrkesveiene? Er det opplevelser fra de var barn? Forventninger fra familie, skole og venner? Eller er jenter tidligere modne enn gutter, slik at de mestrer mer teoretiske utdanninger?

Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i samfunnet kan ha mange forklaringer, men det er fortsatt diskusjon om rollene kommer av biologiske grunner eller sosiale?

Hva tenker du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brannmenn på jobb
Brannmenn på jobb

Kilder:

 • Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frodekjønnsrolle Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 24. august 2020 fra https://snl.no/kjonnsrolle

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. BBC Stories Youtube
  6. Getty Images