Klimasoner

Vi har ulike klimasoner på jorda. Fordi de er så ulike, vil vi finne forskjellig dyre- og planteliv der. Planter og dyr må tilpasse seg det klimaet de lever i.

Vanligvis deler vi inn i fire typer klimasoner: tropisk, subtropisk, temperert og polare soner.

En annen inndeling deler klimasoner inn i fem områder:

 • tropisk regnklima (20 prosent av jordas landområder)
 • subtropisk tørt ørkenklima (26 prosent av jordas landområder)
 • varmtemperert regnklima (16 prosent av jordas landområder)
 • kaldtemperert snøklima (21 prosent av jordas landområder)
 • polarklima (17 prosent av jordas landområder)

I den tropiske sonen finner vi regnskoger og savanner. Mange av verdens ørkener finner vi i subtropisk sone. Norge ligger i den tempererte sonen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ett kart over verden
Ett kart over verden

Tropisk klima – Regnskog

Langs ekvator, som deler jorda i den sørlige og nordlige halvkule, er det regnskog. Her har de tropisk klima. Dag og natt er omtrent like lange, og det er varmt også om natten. I en regnskog er det mye planteliv og bakken er alltid fuktig.

I regnskogen i Amazonas finner vi nesten halvparten av verdens dyrearter. Fordi mennesker trenger plass til å dyrke kaffe, korn eller mais hogges mye av regnskogen ned. Det hogges også ned skog for å skaffe beiteområder til husdyr.

Regnskogen
Regnskogen

Tropisk klima – Savanne

Nord og sør for regnskogen finner man savanner. Her veksler været mellom regntid og tørketid, og det vokser busker og trær på gressmarkene. På savannen finner man mange ulike dyr, for eksempel løver, sjiraffer, sebraer, elefanter og hyener.

En Savanne med masse elefanter
En Savanne med masse elefanter

Subtropisk sone

De fleste av jordens ørkener ligger i subtropisk sone. Her kan det bli veldig varmt om dagen og veldig kaldt om natten. Noen kjente ørkener er Sahara i Afrika og Gobi i Asia. Fordi det er så lite regn må dyr og planter tilpasse seg livet der.

Dyrene har ofte store ører for at de raskere skal kunne avkjøle seg, og mange dyr sover om dagen og er aktive i den kjølige perioden om natta. Noen steder i ørkenen kommer det opp vann til overflaten. Dette kalles oaser.

En ørken med 3 kameler som går bortover
En ørken med 3 kameler som går bortover

Temperert sone

Mesteparten av Europa ligger i den tempererte klimasonen. Her er det ingen tørketider og det faller nedbør hele året. I denne sonen vokser det også mange løvtrær som eik, lønn, bjørk, ask og bøk. I Norge og Russland finner vi også veldig mye skog med gran og furu. I den tempererte sonen ligger også store gress-sletter der det dyrkes korn, mais og andre planter.

en grønn slette med blå himmel
en grønn slette med blå himmel

Polar sone

I den polare sonen er det svært kaldt. Her er det mørkt om vinteren, mens det er lyst hele døgnet om sommeren på grunn av midnattssol. Vinteren er lang, og sommeren er kort. Fordi det er så kaldt om vinteren, og sommeren er så kort, får vi permafrost. Permafrost betyr evig frost, og jorda tiner aldri helt opp. Det er bare mose, kratt og småbusker som kan vokse her.

Nordlys i Tromsø
Nordlys i Tromsø

Kilder:

 • Tjernshaugen, Andreas: klimasoner i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. januar 2022 fra https://snl.no/klimasoner

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images