Læreplantilkobling

Fag

Mat og helse

Core Kjerneelementer

  • Helsefremjande kosthald
  • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Mat og helse
  • vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff som er viktige for god helse
7. trinn
Mat og helse
  • bruke matmerking og kostmodellar til å setje saman eit sunt, variert og berekraftig kosthald og reflektere rundt vala sine
10. trinn
Mat og helse
  • drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging
10. trinn
Mat og helse
  • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Kroppen trenger energi

Kroppen trenger næringsstoffer og energi for å fungere. Men det er viktig å finne en balanse mellom det du spiser, og fysisk aktivitet. Det er ikke bare å putte i seg hva som helst. Kroppen ønsker seg nemlig et variert kosthold, og ikke bare søtt og salt. For å holde humøret og konsentrasjonen oppe i løpet av en hel skoledag, trenger du næring. Frukt, grønnsaker, grovt brød, fisk og friskt vann gjør at kroppen trives aller best. Og det fortjener den!

Accessibility icon Kroppen trenger energi

Kroppen trenger energi

Det er tre hovedgrupper av næringsstoffer i maten vår. Disse er proteiner, fett og karbohydrater.

Kroppen trenger energi for å vokse og fungere. De næringsstoffene som gir mest energi, er karbohydrater og fett.

Jenter leker sammen

Energitett mat

Spiser du mer enn kroppen forbruker, vil vekten øke. Spiser du mye fett, eller mat med stor energitetthet, øker sjansen for overvekt.

Energitett mat inneholder mye fett og sukker. Mat som ikke er energitett er for eksempel grønnsaker og frukt, eller matvarer med mye fiber og vann. Disse inneholder også mye vitaminer.

Ikke energitett mat

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!