Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Naturfag
 • beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold

Kunne mennesker og dinosaurer levd sammen?

Dinosaurene har alltid fascinert mennesker. Vi har skrevet bøker og laget filmer. Men hvordan vet vi hvordan de så ut? Er det mulig å gjenskape dinosaurene slik de gjør i filmene om Jurassic Park? Kunne dinosaurer og mennesker levd sammen?

Accessibility icon Kunne mennesker og dinosaurer levd sammen?

Kunne mennesker og dinosaurer levd sammen?

Hva om dinosaurene ikke hadde blitt utryddet for 66 millioner år siden? Hadde det vært mulig for oss å leve sammen med dem? Ifølge forskere er dette helt utenkelig.

Selv om det levde pattedyr sammen med dinosaurene, var disse dyrene små. De var ikke så mye større enn en huskatt. Da dinosaurene døde, kunne pattedyrene utvikle seg videre. Pattedyr føder levende unger. Dinosaurene la egg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Dinosaurene ville hersket alene

Dinosaurene hadde eksistert i over 150 millioner år da en asteroide traff jorda. En asteroide er en kjempestor stein som svever rundt i verdensrommet. Hvis ikke asteroiden hadde truffet jorden, er det ikke tvil om at dinosaurene hadde hersket alene.

Hvis ikke dinosaurene hadde dødd, ville aldri pattedyrene fått sjansen til å utvikle seg. Da ville ikke mennesket ha utviklet seg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Holdt seg i skyggene

Pattedyrene utviklet seg for rundt 220 millioner år siden, omtrent samtidig som dinosaurene. Men dinosaurene var sterkest og størst.

Pattedyrene holdt seg i skyggene og gjemte seg for de store dinosaurene. De spiste stort sett insekter, kanskje frø og noen små dinosaurer.

Eohippus – Urhest  📷
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Urhest

Overlevde katastrofen

Da den ti kilometer brede asteroiden traff jorden, døde alle dinosaurene som ikke kunne fly. 75 prosent av alle pattedyr døde.

Noen få pattedyr klarte seg. Disse dyrene var små og spiste mye forskjellig.

Da alle de ikke-flyvende dinosaurene var borte, tok pattedyrene over. I løpet av noen hundre tusen år utviklet pattedyrene seg til nye arter.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Dinosaur og asteroide

Mangfoldet eksploderte

Omtrent 500 000 år etter at dinosaurene forsvant, hadde noen pattedyr blitt så store som schæfere. Disse artene er årsaken til at det finnes flere enn 5000 pattedyrarter i dag. Dette hadde ikke skjedd hvis ikke dinosaurene hadde dødd ut.

Pattedyrene som levde sammen med dinosaurene klarte ikke å utvikle seg videre. Dinosaurene dominerte altfor mye. Men da dinosaurene døde ut, begynte mangfoldet å eksplodere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Koalabjørn

Kilder:

 • Dinosaurenes verden (2020)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images