Læreplantilkobling

Fag

Kunst og håndverk

Samfunnsfag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Teknologi
 • Håndverksferdigheter
 • Kulturforståelse
 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Berekraftige samfunn

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

2. trinn
Kunst og håndverk
 • forestille seg og beskrive framtiden gjennom tegning og modeller
2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
4. trinn
Kunst og håndverk
 • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur
4. trinn
Naturfag
 • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
4. trinn
Naturfag
 • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
4. trinn
Naturfag
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
7. trinn
Kunst og håndverk
 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Naturfag
 • designe og lage et produkt basert på brukerbehov
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
10. trinn
Kunst og håndverk
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
10. trinn
Kunst og håndverk
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Naturfag
 • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

Et geni utenom det vanlige

Leonardo da Vinci var en veldig smart mann som vi kaller et geni. Han var flink til å tegne bygninger og var også oppfinner. Han var også veldig flink til å male. Han er en av de mest berømte menneskene som har levd. 

Da Vinci-bakgrunn

Barndommen i Vinci

Leonardo ble født i Italia 15. april 1452. Hjemme i byen Vinci var han opptatt av naturen. Han elsket å tegne. Da Leonardo var 15 år fikk han en læremester. Da lærte han mye mer om tegning. Han ble også flinkere til å male, og laget flotte skulpturer. Da han ble voksen flyttet han til Milano.

Da Vincis liv

Lær å bygge katapult med ispinner og strikk. 

Papirbakgrunn 8

Et øye for detaljer

Leonardo var alltid nysgjerrig. Han elsket å lære nye tingHan laget detaljerte tegninger av alt han fant ut. Også hvordan mennesket så ut under huden.  Han tegnet skjelett og muskler. Alt var tegnet helt perfekt. 

Leonardo's sketches and drawings: anatomy arm muscles
Papirbakgrunn 8

Langt forut for sin tid

Leonardo var oppfinner. Han studerte fugler for å finne ut hvordan de kan fly. Han ønsket at mennesket også kunne fly.  Derfor tegnet han flymaskiner.  

I tillegg til flymaskiner tegnet han en dykkerdrakt, en stridsvogn og en fallskjerm. 

Leonardo tegnet også en vogn som kunne rulle ved hjelp av en propell. Dette var en av verdens første roboter – en maskin som kan gå av seg selv. Mange av oppfinnelsene hans ble aldri bygget. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Det største verket

Leonardo da Vinci har malt to av verdens mest kjente malerier – Mona Lisa og NattverdenHvis du ser på Mona Lisa, vil smilet hennes forandre seg etter hvor du står i rommet. Det tok 16 år før han ble ferdig med maleriet.

Papirbakgrunn 8

Et tidlig helikopter

Leonardo var veldig interessert i å fly. Han tegnet flere forskjellige flymaskiner. Leonardo brukte fugler som modell når han skapte flyene sine. Han designet (tegnet) også noe som er overraskende likt et helikopter. Dette kalte han «luftskrue», og maskinen hadde en propell som snurret akkurat som rotorene på et helikopter. 

Papirbakgrunn 8

Vannet er livets hjelpemiddel

Leonardo var også veldig interessert i vann. Han kalte det «livets hjelpemiddel». Jorda er helt avhengig av vann. Akkurat som kroppen trenger blod. Han forsøkte å lage en evighetsmaskin ved å bruke vann for å få noen hjul til å snurre rundt. 

Leonardo da Vincis vannsystem

Kilder:

 • Spennende vitenskap – Junior (2020)
  Orage Forlag AS

 

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Free School – Youtube
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Leonardo da Vinci / Louvre Museum
  7. Leonardo da Vinci
  8. Getty Images