Samer i moderne tid

6. februar er samenes nasjonaldag. Da feires en gammel og stolt kultur som er en viktig del av det norske fellesskapet. Bli mer kjent med samene i dag.

Accessibility icon Samer i moderne tid

Fra skam til stolthet 

Fornorskingen fra tidlig 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet førte til at samene mistet sin opprinnelige kulturelle identitet. Både språk og religion ble mer eller mindre borte. 

Fornorskingsprosessen medførte mye skam for samene. Mange hadde en opplevelse av at det ikke var bra nok å være same, og prøvde å skjule sin opprinnelige identitet.  

I dag er det stadig flere samer som stolt viser frem sin identitet, som markering av egen nasjonaldag 6. februar og bruk av kofta på 17. mai. En rekke samiske artister synger, joiker og rapper på eget morsmål. 

Et moderne samfunn 

I dag fungerer det samiske samfunnet på samme måte som andre moderne samfunn. Nomadelivet er erstattet med fast bosted. Langt færre enn tidligere lever av reindrift. Det bor samer over hele landet, men mest konsentrert bosetting finnes nord for Saltfjellet. I de tradisjonelle samiske områdene i Nord-Troms og Finnmark bor det både samer og ikke-samer. Det er uklart hvor mange som er samer i dag. Dette fordi det ikke finnes noen offisiell registrering.

Sametinget
Sametinget

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!