Læreplantilkobling

Fag

Mat og helse

Core Kjerneelementer

 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
 • Helsefremjande kosthald

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Mat og helse
 • samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre
7. trinn
Mat og helse
 • lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med på å styrkje god helse
7. trinn
Mat og helse
 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metodar for å konservere mat på og kunne fortelje om råvarene som blir konserverte
10. trinn
Mat og helse
 • lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar
10. trinn
Mat og helse
 • vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

Maten du spiser, sier mye om deg

Maten vi spiser, forteller oss om hvem vi er, og hvilken tradisjon og kultur vi kommer fra. Mat er en del av identiteten vår og skaper tilhørighet.

Accessibility icon Maten du spiser, sier mye om deg

Mat er kultur

Har du noen gang tenkt over at det du spiser, hvordan du spiser det og når du spiser det, kan si noe om hvem du er og hvilken kultur og kanskje hvilken religion du vokser opp i?

Perspektiv bilde av et middagsbord

Norges matkultur

Består av fire hovedgrupper:
 • norsk tradisjonsmat
 • samisk tradisjonsmat
 • mat fra andre land
 • norsk kosthold slik det er i dag, som er en god blanding av alle de tre gruppene over
Havregrøt med brunost og syltetøy

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!