Mennesker på flukt

Tenk deg at du og familien din må flykte. Du må forlate hjemmet ditt, stedet du bor, vennene dine, landet ditt. Ingenting vil bli som før. Slik har 82 millioner mennesker i verden det i dag. De er på flukt fra krig, vold og forfølgelse.

mennesker på flukt
mennesker på flukt

Hva er en flyktning?

FNs definisjon av en flyktning er: «Enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe».

Når en flyktning oppfyller FNs kriterier, får hen automatisk visse rettigheter. Når hen har fått innvilget asyl i et land, kan hen for eksempel ha rett til arbeid og utdanning.

Etter 2. verdenskrig vedtok FN at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!