Mennesker på flukt

Tenk deg at du og familien din må flykte fra hjemmet ditt. Du må forlate stedet du vokste opp i, landet ditt. Ingenting kommer til å bli som før. Dette er realiteten for 82 millioner mennesker som er på flukt fra krig, vold og forfølgelse i verden i dag.

mennesker på flukt
mennesker på flukt

Hva er en flyktning?

FN har laget denne definisjonen på hva en flyktning er: «Enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe».

Når en person på flukt oppfyller kriteriene som FN-flyktning, får hen automatisk visse rettigheter, som for eksempel rett til arbeid og utdanning – vel å merke etter at hen har søkt og fått innvilget asyl i et land.

FN vedtok etter 2. verdenskrig at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!