Mennesker på flukt

Tenk deg at du og familien din må flykte. Du må forlate hjemmet ditt, vennene  dine og landet ditt. Ingenting blir som før. Slik har 82 millioner mennesker det i dag. De er på flukt fra krig, vold og forfølgelse.

mennesker på flukt
mennesker på flukt

Hva er en flyktning?

FN har bestemt at en flyktning er: «Enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe».

Alle som regnes som flyktninger, kan få asyl i et nytt land. Da kan de ha rett til arbeid og utdanning.

Etter 2. verdenskrig vedtok FN at alle kan søke beskyttelse i et annet land.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!