Mennesker på flukt

Tenk deg at du og familien din må flykte. Du må forlate hjemmet ditt, vennene  dine og landet ditt. Ingenting blir som før. Slik har 82 millioner mennesker det i dag. De er på flukt fra krig, vold og forfølgelse.

mennesker på flukt

Hva er en flyktning?

FN har bestemt at en flyktning er: «Enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe».

Alle som regnes som flyktninger, kan få asyl i et nytt land. Da kan de ha rett til arbeid og utdanning.

Etter 2. verdenskrig vedtok FN at alle kan søke beskyttelse i et annet land.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Hvorfor må folk flykte?

Det er mange grunner til at mennesker må flykte. Det kan være krig, konflikt, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene. Noen må flykte på grunn av klimaendringer. De flykter fra flom, tørke eller andre naturkatastrofer. De kalles klimaflyktninger.

Høy vannstand og flom i en elv

Hvilke land flykter mennesker fra?

Syria er landet flest folk flyktet fra i 2020. Dette året flyktet over 6,5 millioner mennesker. Det er flere enn i hele Norge!

I Syria har det vært borgerkrig lenge. Det er også veldig mange som flykter fra Palestina, Venezuela og Afghanistan.

På hvilke måter flykter mennesker?

Det er mange måter å flykte på. Folk flykter til fots, i konteinere, i lastebiler og over hav. Noen tjener masse penger på å smugle flyktninger.

Sjøveien over Middelhavet er verdens farligste fluktrute. Flyktningene blir ofte stuet sammen i skrøpelige båter og sendt ut på sjøen. Veldig mange av flyktningene dør på veien. Siden 2013 har 17 000 mennesker mistet livet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvilke land flykter mennesker til?

80 prosent av de som er på flukt i verden, flykter til nabolandet sitt. Kenya og Libanon er to av landene som tar imot mange flyktninger fra nabolandene sine.

Verdens største flyktningleir

I Bangladesh ligger verdens største flyktningleir. Der bor det nesten én million mennesker. Mange som bor der, har flyktet fra Myanmar. De tilhører den muslimske minoriteten rohingya.

Flyktninger i Europa 

Tyrkia er det landet i Europa som har flest flyktninger i dag. Landet Polen er nabolandet til Ukraina. Mange ukrainere har flyktet til Polen etter at krigen brøt ut.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Internt fordrevne

Mennesker som er flyktninger i sitt eget land, kalles internt fordrevne. De fleste flyktningene i verden er det. Disse regnes ikke som flyktninger på den måten FN har bestemt.

Det betyr at de ikke har rett til samme beskyttelse som de ville hatt om de flyktet ut av landet sitt. Men menneskerettighetene gjelder for alle alltid. Syria er det landet i verden med flest internt fordrevne.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Mennesker på flukt i historien

Mennesker har alltid flyktet. Årsakene har alltid vært de samme:  konflikt, krig, sult og nød.

Under 2. verdenskrig var Norge okkupert av Tyskland. Hemmelige og livsfarlige fluktruter ble organisert. Med livet som innsats, flyktet mange nordmenn til Sverige.

Krigen i Ukraina har ført til at flere millioner mennesker brått er blitt drevet på flukt. Det er nå rekordmange mennesker på flukt i verden: 82 millioner – det er 1 prosent av verdens befolkning.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

FNs høykommissær for flyktninger

FNs definisjon av hva en flyktning er, ble laget etter to verdenskriger. Verden så at flyktninger hadde et stort behov for hjelp og at de har krav på grunnleggende rettigheter.

FN opprettet en høykommissær for flyktninger, kalt UNHCR. De samarbeider om å løse flyktningkrisen.

I tillegg passer de på at myndighetene følger reglene. UNHCR driver mange flyktningleire.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Barn på flukt

Halvparten av alle flyktningene i verden er barn. Og halvparten av dem får ikke gå på skole. Noen barn flykter alene. Andre mister familien sin under flukten.

Barn på flukt er sårbare for overgrep. De kan bli solgt og må arbeide. Mange barn blir tvunget til å delta i krig.

Flyktninger i Norge

I 2020 fikk over 2000 flyktninger opphold i Norge. De fleste kom fra Syria. De kalles kvoteflyktninger. Politikere i hvert land bestemmer antall flyktninger de vil motta.

Flyktningene får hjelp til et sted å bo, mat og trygghet. Noen flyktninger ønsker å dra hjem så fort de kan, andre kan ikke reise tilbake til hjemlandet sitt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En ny start

Å flykte fra hjem, familie og hjemlandet sitt er ofte siste utvei for flyktningene. Men mange flyktninger kan oppleve nye muligheter.

Når en flyktning endelig har kommet frem til et nytt land og fått opphold her, begynner et nytt liv. Det er mye som skal læres – språket og kanskje noen nye måter å gjøre ting på.

Når vi blir kjent med hverandre, blir nye og fargerike tråder vevd inn i fellesskapet, og vi får et sterkt samfunn.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Kilder:

 • Gjengedal, Kjerstin; Eggen, Øyvind; Allkunne: klimaflyktning i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 9. mai 2022 fra https://snl.no/klimaflyktning

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images