Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Religion og etikk

Core Kjerneelementer

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Kjennskap til religioner og livssyn

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
10. trinn
KRLE
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG3
Religion og etikk
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
VG3
Religion og etikk
 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Når kjøleskapet snakker med brødristeren

Det er blitt vanlig å putte teknologi og kommunikasjonsenheter i «vanlige» ting som kjøleskap, lyspærer eller panelovner. Vi kan snart styre alt med en app på mobilen, men tingene kan også kommunisere med hverandre! Hvordan tror du hverdagen blir hvis kjøleskapet plutselig kan snakke med brødristeren?

Moderne teknologi

Hjemme hos deg har du sikkert mange ting som er fulle av moderne teknologi. Kanskje du har et musikkanlegg som starter når du sier et kodeord, eller lys som blir tent via en app?

Det meste kan snart styres av en app. Biler kan kjøre av seg selv, og du kan låse opp døra hjemme uten nøkkel. Blir vi for avhengige av slike tekniske duppeditter, tenker du?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Smartlås til hus som kan åpnes med mobiltelefonen

Når alt er sammenkoblet

Ledninger, kabler og satellitter gjør at vi kan kommunisere med hele verden. Men vi er ganske sammenkoblet lokalt også. På hvilken måte, tror du? 

Satellittbilde av jorden om natten

Smarte enheter

Har du en smartklokke? Den kan fortelle deg hvor mange skritt du har gått, og hvor mye energi du har brukt. Dette kalles en “smart enhet”.

Tingenes internett

Mange av tingene vi har rundt oss, deler informasjon med deg eller hverandre. Vi kaller dette «Tingenes internett». Er det ikke smart at kjøleskapet kan sende deg varsel hvis det er for lite melk?

Mange av disse enhetene bruker plattformer som Amazon Echo, Google Home eller Apple HomePod. Vi kan be Alexa, Google Assistant eller Siri om å skru på lyset, sette på musikk eller senke temperaturen på soverommet. Slik kan man lage «smarte hus» der det meste styres av apper og brytere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mann ser fortvilet inn i et tomt kjøleskap

Smart helse

Smarte enheter kan også hjelpe deg hvis du er syk, har en skade eller er bevegelseshemmet. Man kan få mye hjelp av stemmestyrte enheter.

Medisinske hjelpemidler er også styrt av apper. Du kan blant annet måle blodsukker og blodtrykk med mobilen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En pasient bruker en avleser for å se blodsukkernivået.

Kan avlaste helsepersonell?

Teknologi kan løse mange oppgaver på et sykehus. Ofte uten at mennesker er til stede. Slik kan ansatte på sykehuset få mer tid til pasientene sine.

Tom sykehusseng omringet av medisinsk og teknologisk utstyr

Smarte kjøretøy?

Bilene våre får mer og mer smart teknologi. Teknologien kan dele informasjon med oss om vær, føre og trafikk. Den kan også fortelle oss om det er nok luft i dekkene. Mange biler kan også kjøre uten at sjåføren trenger å gjøre så mye. Det er en datamaskin som styrer det aller meste.

Smarte biler har mange fordeler. Deling av informasjon kan forhindre ulykker. Men også fortelle om bilen fungerer som den skal.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Smartskjem i en tesla som viser status på bilen

Selvkjørende kjøretøy

Mange ulykker på veien skyldes menneskelige feil. Man holder på med mobilen, snur seg for å snakke med noen i baksetet eller spiser lunsj. Alt dette gjør at sjåføren mister fokus på veien. Selvkjørende kjøretøy lar seg ikke forstyrre av alt dette. Dermed kan slike biler redusere antall bilulykker i fremtiden.

Familie som krangler på biltur

Smarte byer

Smarte enheter kan hjelpe til med å skape «smarte byer». Enhetene samler og bearbeider informasjon om blant annet trafikk, luftforurensning og kriminalitet. 

Smartby med abstrakte punkter som er koblet i hverandre.

SCOOT

London er en «smart by». Der brukes et system som kalles SCOOT (Split Cycle and Offset Optimisation Technique) for å styre trafikken. En fordel er at trafikklysene skifter i forhold til mengde trafikk, og ikke med hjelp av en timer. 

Westminster Bridge i London i solnedgang med fortjengere og trafikk

Fanget eller frigjort?

I løpet av en vanlig dag går du kanskje forbi hundrevis av smarte enheter og sensorer. Biler merker at man går nær dem på grunn av bevegelsessensorer. Personer kan få jevnlige oppdateringer om blodsukkeret sitt. Er vi fanget av alle disse tingene? Blir vi for avhengige av dem? Eller gjør all denne teknologien oss mer frigjorte og trygge? 

Mennesker på en åpen plass hvor alle er koblet sammen i hverandre.

Vanskelig å unngå smarte enheter

Vi får flere og flere smarte enheter rundt oss. Tingenes internett øker. Mye av dette kan forenkle eller redde liv, men det kan også misbrukes.

Helseapp på mobiltelefonen.
Problemstilling 1:

Hvor mye informasjon om oss selv bør vi gi fra oss, for å gjøre livet litt enklere? 

Problemstilling 2:

Hva kan andre gjøre med denne informasjonen, og hva skjer når disse enhetene blir hacket?

Problemstilling 3:

Er det andre problemstillinger som dukker opp når livene våre styres av smarte enheter?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Folkemengde på en åpen plass over binærtall

Kilder:

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Bilde- og videorettigheter:

1. Getty Images
2. NASA
3. Getty Images
4. Getty Images
5. Getty Images
6. Getty Images
7. Unsplash
8. Getty Images
9. Getty Images
10. Getty Images
11. Getty Images
12. Getty Images
13. Getty Images