Natur- og kulturlandskap

Et landskap som ikke er påvirket av mennesker, kalles et naturlandskap. I naturlandskapet er det bare jordas indre og ytre krefter som former landskapet. Indre krefter kan være jordskjelv og vulkanutbrudd. Eksempler på ytre krefter er vær og vind.

Et landskap som er påvirket av mennesker, kalles et kulturlandskap. Et kulturlandskap kan være et område som er dyrket opp, eller hvor det er bygd hus eller veier.

Etter den industrielle revolusjon var det mange som flyttet fra landet og inn til byene. Alle byer og tettsteder er kulturlandskap.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vulkanutbrudd
Vulkanutbrudd

Frostsprengning

De ytre kreftene påvirker ikke jorda like dramatisk som de indre kreftene. Vind og sand sliper fjellet sakte ned, omtrent som når vi bruker sandpapir på en trebit. Hvis vann fryser i en fjellsprekk, vil det utvide seg. Da blir små biter av fjellet brukket løs. Det kalles frostsprengning.

Solsprengning

Hvis sola varmer opp en stein, vil den utvide seg. Hvis det blir kaldt, vil steinen trekke seg sammen. Til slutt sprekker den opp i mindre biter. Det kalles solsprengning.

Det at biter av fjellet brekkes løs og blir fraktet bort av vær og vind, kalles for erosjon.

Daler

Elver og bekker graver seg gradvis ned i stein og kan skape daler. Dette tar lang tid, men vi kan se det i landskapet som V-daler. Isbreer former også landskapet. Når de beveger seg, tar de med seg løs stein og sliper ned overflaten. Dette kan vi se som U-daler.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Birkedalsbreen
Birkedalsbreen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!