Natur- og kulturlandskap

Et landskap som ikke er påvirket av mennesker, kalles et naturlandskap. I naturlandskapet er det bare jordas indre og ytre krefter som former landskapet. Blant indre krefter er for eksempel jordskjelv og vulkanutbrudd. Eksempler på ytre krefter er vær og vind.

Et landskap som er påvirket av mennesker, kalles et kulturlandskap. Et kulturlandskap kan være et område som er dyrket opp, eller hvor det er bygd hus eller veier.

Etter den industrielle revolusjon var det mange som flyttet fra bygdene og inn til byene. Alle byer og tettsteder er kulturlandskap.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vulkanutbrudd
Vulkanutbrudd

Frostsprengning

De ytre kreftene endrer ikke jorda like dramatisk som de indre kreftene. Vær og vind endrer sakte jordas overflate. Vind og sand sliper sakte ned fjell, omtrent som når vi bruker sandpapir på en trebit. Hvis vann fryser i en fjellsprekk, vil det utvide seg. Da blir små biter av fjellet brukket løs. Det kalles frostsprengning.

Solsprengning

Hvis sola varmer opp stein mye om dagen, og det er kaldt om natta, vil steinen utvide og trekke seg sammen. Til slutt sprekker den opp i mindre biter. Det kalles solsprengning.

Vind og vann frakter med seg slike løse biter av stein og mineraler videre. Det at biter brekkes løs og blir fraktet bort, kalles for erosjon.

Daler

Elver og bekker graver seg gradvis ned i stein og kan skape daler, grotter og huler. Dette tar lang tid, men vi kan se det i landskapet som V-daler. Isbreer former også landskapet. Når de beveger seg, tar de med seg løs stein og sliper ned overflaten. Dette kan vi se som U-daler.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Birkedalsbreen
Birkedalsbreen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!