Natur- og kulturlandskap

Et landskap som ikke er påvirket av mennesker, kalles et naturlandskap. Her er det bare jordas indre og ytre krefter som former landskapet. Indre krefter kan være jordskjelv og vulkanutbrudd. Ytre krefter er vær og vind.

Et landskap som er påvirket av mennesker, kalles et kulturlandskap. Her finner vi dyrket mark, hus og veier. Alle byer er kulturlandskap.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vulkanutbrudd
Vulkanutbrudd

Frostsprengning

Vær og vind endrer sakte jordas overflate. Vind og sand sliper ned fjellet, omtrent som når vi bruker sandpapir på en trebit. Hvis vann fryser i en fjellsprekk, vil det utvide seg. Da blir små biter av fjellet brukket løs. Det kalles frostsprengning.

Solsprengning

Når sola varmer opp en stein, vil den utvide seg. Når det blir kaldt, vil den trekke seg sammen. Til slutt sprekker den opp i mindre biter. Det kalles solsprengning.

Det at slike biter brekkes løs, og blir fraktet bort av vind og vann, kalles for erosjon.

Daler

Elver og bekker graver seg gradvis ned i stein og kan skape daler. Dette tar lang tid, men vi kan se det i landskapet som V-daler. Isbreer former også landskapet. Når de beveger seg, tar de med seg løs stein og sliper ned overflaten. Dette kan vi se som U-daler.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Birkedalsbreen
Birkedalsbreen

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!