Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Energi og materie

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
VG1 SF
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG1 SF
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien
VG3 påbygging
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG3 påbygging
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien

Liten, kald og forblåst

Den minste og kaldeste av gasskjempene er den som ligger lengst fra sola. Ingen steder i solsystemet blåser det mer enn på Neptun.

Fakta om Neptun

Neptun bruker 18 timer på å rotere én gang rundt seg selv. Men selv om døgnet er kort på Neptun, er det lang vei rundt sola. Den bruker 165 jordår på å flytte seg én runde rundt sola.

Neptun er den planeten i solsystemet som ligger lengst unna jorda med en avstand på over 4,5 milliarder kilometer. Bare dvergplaneten Pluto ligger lenger unna. Gjennomsnittstemperaturen er 220 kuldegrader på overflaten.

Neptun er en enorm gasskule av hydrogen, helium og metan. Den har en liten, men tung kjerne av stein og is. Neptun har en diameter på cirka 49 500 km, og er omtrent like stor som naboen Uranus.

På overflaten til Neptun finner du de kaldeste og mest forblåste stedene i hele solsystemet vårt.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Planeten Neptun

Atmosfæren

Selv om avstanden til sola er så stor at den skinner tusen ganger svakere på Neptun enn på jorda, har Neptun et innviklet og aktivt værsystem som drives av planetens indre varmekilde. Skyer, uvær og sterke vinder er vanlig i atmosfæren av hydrogen, helium og metan.

Neptun med stjerner i bakgrunnen

Hva består Neptun av? 

Ringene

Neptun har faktisk seks ringer rundt seg, selv om ikke alle er synlige her. De er noen kilometer brede og består antakelig av steiner, stjernestøv og forskjellige gasser fra månene og andre kilder.

Oppbygningen

Neptun likner Uranus i størrelse og oppbygning. Faktisk er bare 15 prosent av planetens masse hydrogen. Den gassen ligger i det tynne ytre laget, mens hovedlaget er en blanding av vann, frosset metan og ammoniakk, og den vesle kjernen er trolig ren stein. Som hos de andre gasskjempene er skillene mellom lagene uklare og skifter hele tiden.

Kretsløpet

Neptun bruker 164,8 jordår på et omløp rundt sola og heller 28,3 grader i forhold til banen sin, slik at nordpolen og sørpolen vender mot sola etter tur. Planeten er 30 ganger lenger unna sola enn vi på jorda er, og den har solsystemets nest rundeste bane. Bare Venus’ bane er mer perfekt sirkelformet.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan Neptun er oppbygget

Neptuns måner

Neptun har i alt 13 måner – fire i ringsystemet og ni utenfor. Månen Triton ble oppdaget av Lassel i 1846, mens Nereid ble oppdaget av Kuiper i 1949. Det er bare Triton som er på størrelse med vår egen måne. Triton er den eneste større månen vi kjenner til som kretser rundt planeten sin i motsatt retning av planetens egen rotasjon.

Illustrasjon av Jupiter og Triton

Kilder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Ukjent
  5. Getty Images