Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Energi og materie

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
VG1 SF
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG1 SF
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien
VG3 påbygging
Naturfag
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden
VG3 påbygging
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien

Liten, kald og forblåst

Den minste og kaldeste av gasskjempene er den som ligger lengst fra sola. Ingen andre steder i solsystemet blåser det mer enn på Neptun.

Fakta om Neptun

Neptun bruker 18 timer på å rotere én gang rundt seg selv. Men selv om døgnet er kort på Neptun, er det lang vei rundt sola. Den bruker 165 jordår på å flytte seg én runde rundt sola.

Neptun er den planeten i solsystemet som ligger lengst unna jorda med en avstand på over 4,5 milliarder kilometer. Bare dvergplaneten Pluto ligger lenger unna. Temperaturen ligger på rundt 220 kuldegrader på overflaten.

Neptun er en kjempestor gasskule av hydrogen, helium og metan. Den har en liten, men tung kjerne av stein og is. Neptun er omtrent like stor som naboen Uranus. Avstanden tvers igjennom på det tykkeste punktet er på rundt 49 500 km.

På overflaten til Neptun finner du de kaldeste og mest forblåste stedene i hele solsystemet vårt.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Planeten Neptun

Atmosfæren

Selv om avstanden til sola er så stor at den skinner tusen ganger svakere på Neptun enn på jorda, har Neptun et innviklet værsystem som drives av varmen fra planetens indre. Skyer, uvær og sterke vinder er vanlig i atmosfæren.

Neptun med stjerner i bakgrunnen

Hva består Neptun av? 

Ringene

Neptun har faktisk seks ringer rundt seg, selv om ikke alle er synlige her. De er noen kilometer brede og består sannsynligvis av steiner, stjernestøv og forskjellige gasser.

Oppbygningen

Neptun ligner på mange måter Uranus. Bare 15 prosent av planeten er hydrogen. Den gassen ligger i det tynne ytre laget, mens hovedlaget er en blanding av vann, frosset metan og ammoniakk, og den vesle kjernen er trolig ren stein. Skillene mellom lagene er uklare og skifter hele tiden.

Kretsløpet

Neptun bruker nesten 165 jordår på et omløp rundt sola. Den heller også med en vinkel på 28 grader i forhold til banen sin, slik at nordpolen og sørpolen vender mot sola etter tur. Planeten er 30 ganger lenger unna sola enn vi på jorda er, og den har solsystemets nest rundeste bane. Bare banen til Venus er rundere.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan Neptun er oppbygget

Neptuns måner

Neptun har i alt 13 måner – fire i ringene og ni utenfor. Månen Triton ble oppdaget i 1846, mens Nereid ble oppdaget i 1949. Det er bare Triton som er på størrelse med vår egen måne. Triton er den eneste større månen vi kjenner til som beveger seg rundt planeten sin i motsatt retning av selve planeten.

Illustrasjon av Jupiter og Triton

Kilder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Ukjent
  5. Getty Images