Liten, kald og forblåst
Den minste og kaldeste av gasskjempene er den som ligger lengst fra sola. Ingen steder i solsystemet blåser det mer enn på Neptun.

Fakta om Neptun
Neptun bruker 18 timer på å rotere én gang rundt seg selv. Men selv om døgnet er kort på Neptun, er det lang vei rundt sola. Det tar 165 jordår å komme én runde rundt sola.

Denne ytterste og kaldeste planeten i solsystemet, om vi ser bort ifra dvergplaneten Pluto, ligger over 4,5 milliarder kilometer fra jorda. Gjennomsnittstemperaturen er 220 kuldegrader på overflaten.

Neptun er en kolossal gasskule av hydrogen, helium og metan. Den har en liten, men tung kjerne av stein og is. Neptun har en diameter på cirka 49 500 km – omtrent like stor som naboen Uranus.

På overflaten til Neptun finner du de kaldeste og mest forblåste stedene i hele solsystemet vårt.

Down arrow

1 / 4

Down arrow
Planeten Neptun

Atmosfæren
Selv om avstanden er så stor til sola at den skinner tusen ganger svakere på Neptun enn på jorda, har Neptun et innviklet og aktivt værsystem som drives av planetens indre varmekilde. Skyer, uvær og sterke vinder er vanlig i atmosfæren av hydrogen, helium og metan.

Neptun med stjerner i bakgrunnen

Ringene
Neptun har faktisk seks ringer rundt seg, selv om ikke alle er synlige her. De er noen kilometer brede og består antakelig av steiner, stjernestøv og forskjellige gasser fra månene og andre kilder.

Oppbygningen
Neptun likner Uranus i størrelse og oppbygning. Faktisk er bare 15 prosent av planetens masse hydrogen. Den gassen ligger i det tynne ytre laget, mens hovedlaget er en blanding av vann, frosset metan og ammoniakk, og den vesle kjernen er trolig ren stein. Som hos de andre gasskjempene er skillene mellom lagene uklare og skifter hele tiden.

Kretsløpet
Neptun bruker 164,8 jordår på et omløp rundt sola og heller 28,3 grader i forhold til banen sin, slik at nordpolen og sørpolen vender mot sola etter tur. Planeten er 30 ganger lenger unna sola enn vi på jorda er, og den har solsystemets nest rundeste bane. Bare Venus’ bane er mer perfekt sirkelformet.

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Neptuns måner
Neptun har i alt 13 måner – fire i ringsystemet og ni utenfor. Månene Triton og Nereid ble oppdaget av henholdsvis Lassell i 1846 og Kuiper i 1949. Det er bare Triton som er noenlunde stor, omtrent som vår egen måne. Triton er den eneste større månen vi kjenner til som kretser rundt planeten sin motsatt vei av planetens egen rotasjon.

Illustrasjon av Jupiter og Triton

Kilder:

  • Universet Junior (2019)
    Orage Forlag AS