Nobels fredspris

I en perfekt verden ville vi alltid hatt fred. Men mellom mennesker vil det alltid oppstå konflikter og krig. Heldigvis er det mange som jobber for fred. En av dem var svensken Alfred Nobel.

Alfred Nobel

Alfred Nobel oppfant dynamitten i 1866. Han ble veldig rik av dette. Overalt der det ble laget veier og tunneler trengte man dynamitt for å sprenge bort fjellet. I en periode var det bare Alfred Nobel som kunne lage og selge dynamitt. Det kalles å ha patent på noe.

Før sin død bestemte han hvem som skulle arve rikdommen hans. Han skrev et testamente. Han ville blant annet belønne dem som arbeidet for fred. Siden 1895 har Nobels fredspris blitt delt ut.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Alfred Nobel

Deles ut i Oslo  

Nobelprisen for fred deles ut av Den Norske Nobelkomite. Prisutdelingen skjer i Oslo rådhus på Nobels dødsdag den 10. desember.

Papirbakgrunn 8

Hvorfor deles prisen ut i Oslo?

Alfred Nobel gav ingen forklaring på hvorfor fredsprisen skulle deles ut i Norge. Vi må derfor gjette oss til hvorfor.

Tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, skrev om dette i en artikkel: «Det er mulig Nobel mente at Norge var mer opptatt av fred og demokrati enn Sverige.» 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Obama mottar Nobels fredspris

Hvordan vinne fredsprisen?

For å vinne fredsprisen må man jobbe aktivt for fred. Hovedmålet er å stanse krig. Ofte er det veldig vanskelig, men man må aldri gi opp. Man må jobbe for å ha færre våpen og soldater i verden. Hele verden må samarbeide for å få til fred. Noen vinnere har arbeidet for fred på andre måter. Blant dem kan FN og Al Gore nevnes – de gjorde en innsats for klimaet.

Al Gore og lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, tok imot fredsprisen i 2007.

Al Gore og lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, tok imot Nobels fredspris i 2007

Tidligere vinnere 

Mange kjente navn står på lista over fredsprisvinnere. Her er et lite utvalg: Theodore Roosevelt (1906), Fridtjof Nansen (1922), Martin Luther King jr. (1964), Nelson Mandela (1993), Malala Yousafzai (2014).

Fredsprisvinnere malt på veggsegmenter etter Berlinmuren. Men vent nå litt – mannen i midten, Mahatma Gandhi, vant aldri fredsprisen selv om han ble nominert flere ganger. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Fredsprisvinnere malt på veggsegmenter etter Berlin-muren

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Erik Lindberg
  4. Utenriksdepartementet
  5. AFP
  6. Victor Landeta 
  7. Youtube – Nobel Peace Center