Nobels fredspris

Siden 1895 har Nobels fredspris vært delt ut. Grunnleggeren, Alfred Nobel, ønsket å gi en påskjønnelse til de som arbeidet med fred i verden. Prisen deles ut i Oslo, og er en av verdens viktigste prisutdelinger.

Accessibility icon Nobels fredspris

Nobels fredspris

I en perfekt verden ville vi alltid hatt fred. Men mellom mennesker med fri vilje vil det alltid oppstå konflikter og krig. Heldigvis er det mange som jobber med fredelige løsninger på væpnede konflikter. En av dem var svensken Alfred Nobel.

Alfred Nobel

Alfred Nobel oppfant dynamitten i 1866, og det tjente han seg styrtrik på. Overalt der det ble laget veier, tunneler og bygninger trengte man dynamitt for å sprenge bort fjell. Alfred Nobel hadde patent på dynamitt, og var den eneste som kunne lage det og selge det. Dessverre ble dynamitt benyttet også i krig.

Før sin død opprettet han et testamente for å dele det meste av sin rikdom med andre. Noe av det han var opptatt av, var å belønne dem som arbeidet for fred. Siden 1895 har Nobels fredspris blitt delt ut. Det er en av de viktigste prisene som deles ut i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Alfred Nobel
Alfred Nobel

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!