Nobels fredspris

I en perfekt verden ville vi alltid hatt fred. Men mellom mennesker med fri vilje vil det alltid oppstå konflikter og krig. Heldigvis er det mange som jobber med fredelige løsninger på væpnede konflikter. En av dem var svensken Alfred Nobel.

Alfred Nobel

Alfred Nobel oppfant dynamitten i 1866, og det tjente han seg styrtrik på. Overalt der det ble laget veier, tunneler og bygninger trengte man dynamitt for å sprenge bort fjell. Alfred Nobel hadde patent på dynamitt, og var den eneste som kunne lage det og selge det. Dessverre ble dynamitt benyttet også i krig.

Før sin død opprettet han et testamente for å dele det meste av sin rikdom med andre. Noe av det han var opptatt av, var å belønne dem som arbeidet for fred. Siden 1895 har Nobels fredspris blitt delt ut. Det er en av de viktigste prisene som deles ut i verden.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Alfred Nobel

Deles ut i Oslo  

Nobelprisen for fred deles ut av Den Norske Nobelkomite. Prisutdelingen finner sted i Oslo rådhus på Nobels dødsdag den 10. desember. 

Papirbakgrunn 8

Hvorfor deles prisen ut i Oslo?

Alfred Nobel etterlot ingen forklaring på hvorfor fredsprisen skulle deles ut av en norsk komite. De andre prisene skulle forvaltes av svenske komiteer. Vi må derfor gjette oss til hvorfor.

Tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, skrev om dette i en artikkel: «Nobel, som tilbrakte mesteparten av livet utenlands og skrev sitt testamente i den svensk-norske klubben i Paris, kan ha blitt påvirket av den norske unionen med Sverige. Nobel kan ha vært klar over Det norske Stortings markante interesse for fredelig konfliktløsning internasjonalt på 1890-tallet. Det er mulig at han faktisk anså Norge som et mer fredsorientert og demokratisk land enn Sverige.» 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Obama mottar Nobels fredspris

Tre krav

Alfred Nobel stilte tre krav til fredsprisvinnere, men de trengte bare å oppfylle ett av dem. Ett av kravene er å redusere militærstyrker. Et annet krav er å arrangere fredskongresser. Det siste kravet er nasjonal forbrødring. Flere moderne vinnere har ikke tilfredsstilt noen av disse, men har arbeidet for fred på andre måter. Blant dem kan FNs klimapanel og Al Gore nevnes – de gjorde en innsats for klimaet.

Al Gore og lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, tok imot fredsprisen i 2007.

Al Gore og lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, tok imot Nobels fredspris i 2007

Tidligere vinnere 

En rekke kjente navn står på lista over fredsprisvinnere. Her er et lite utvalg: Theodore Roosevelt (1906), Fridtjof Nansen (1922), Martin Luther King jr. (1964), Mor Teresa (1979), Nelson Mandela (1993), Malala Yousafzai (2014).

Fredsprisvinnere malt på veggsegmenter etter Berlinmuren. Men vent nå litt – mannen i midten, Mahatma Gandhi, vant aldri fredsprisen selv om han ble nominert flere ganger.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Fredsprisvinnere malt på veggsegmenter etter Berlin-muren

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Erik Lindberg
  4. Utenriksdepartementet
  5. AFP
  6. Victor Landeta 
  7. Youtube – Nobel Peace Center