Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
10. trinn
Naturfag
 • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

Hva skal til for at en skapning kalles levende? 

 • De trenger næring for å vokse og lære. 
 • De tilpasser seg og virker på miljøet rundt seg.  
 • De har nivåer med vekst, formering og død. 
 • De består av celler. Celler er den minste biten for liv.  

Planteceller 

Planteceller er byggeklossene for alt planteliv. 

Som med dyreceller er de eukaryoter, noe som betyr at de inneholder en kjerne – som fungerer som cellens «hjerne» . I hjernen ligger beskjeder om planten, som bestemmer hvilke oppgaver resten av cellen skal gjøre. 

Hva består en celle av? 

1. Cellemembran 

Celle- eller plasmamembranen er hinnen (en veldig tynn vegg) som skiller cellen fra utenverdenen. Den passer på alle stoffer som går ut og inn i cellen. 

2. Kloroplast  

Kloroplaster fanger solas energi som små solpaneler og bruker den til å lage næring til planten. Dette heter fotosyntese og betyr at det dannes sukker og oksygen av CO2 og vann ved hjelp av lysenergi.  

Inni kloroplastene finner vi klorofyll, stoffet som gir grønnfargen vi finner hos de fleste planter.  

3. Vakuol  

Den store vakuolen er et område for lagring. Der lagrer man vann og søppel. Den er med på å holde cellen rund. 

4. Cellevegg  

Den stive, ytre celleveggen verner og støtter cellen, men slipper vann og gasser ut og inn. Veggen gir cellen styrke og form. 

5. Nukleol  

Den har mye informasjon om planten. 

6. Golgiapparatet  

Hjelper til og klargjør for at proteiner, som er byggesteiner i kroppen,  føres ut av cellen eller til andre deler av cellen. 

7. Endoplasmatisk retikulum  

Endoplasmatisk retikulum frakter proteiner rundt inni cellen og utenpå celleveggen. 

8. Peroksisom  

Peroksisomer hjelper til i fotosyntesen. De bryter ned giftstoffer og fjerner avfall fra cellen. 

9. Mitokondrium  

Mitokondriene produserer mye av den energien cellen trenger for å fungere. 

Forrige avsnitt

1 / 9

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan en plantecelle er oppbygget

Cellenes oppbygning 

Dyreceller kontra planteceller 

Cellevegg 

Både dyre- og planteceller har en tynn vegg som heter cellemembran. Den bestemmer hva som går ut og inn. En plantecelle har også en cellevegg som inneholder ekstra støtte av cellulose. 

Dyr må som regel stives opp av et indre eller ytre skjelett.

Stor vakuol  

Planteceller inneholder en enslig vakuol som er så stor at den opptar all ledig plass og holder cellen velfylt og stor. Enkelte dyreceller inneholder også vakuoler, men de er alltid mye mindre og opptar ikke så mye plass. 

 

Kloroplaster  

Planter produserer sin egen næring. Mennesker og dyr må skaffe næring fra planter og andre levende vesener. Forskjellen ligger i at planteceller inneholder kloroplast. Kloroplast fanger solas energi som små solpaneler og bruker den til å lage næring til planten 

Dette kalles fotosyntese.  

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Kilder:

 • Den fantastiske jorda (2016)
  Orage Forlag AS
   

 

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Ukjent
  4. NRK
  5. Getty Images