Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
10. trinn
Naturfag
 • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

Hva skal til for at en skapning kalles levende? 

 • De trenger næring for å vokse og utvikle seg. 
 • De tilpasser seg og virker på miljøet rundt seg.  
 • De har stadier med vekst, formering og død. 
 • De består av celler.

Planteceller 

Planteceller er byggesteinene for alt planteliv. 

I likhet med dyreceller er de eukaryoter, noe som betyr at de inneholder en kjerne – en struktur som fungerer som cellens «hjerne» . I kjernen ligger informasjon om planten, som bestemmer hvilke oppgaver resten av cellen skal gjøre. 

Hva består en celle av? 

1. Cellemembran 

Celle- eller plasmamembranen er hinnen som dekker protoplasmaet og skiller cellen fra utenverdenen. En hinne er en veldig tynn vegg. Den kontrollerer alle stoffer som går ut og inn i cellen. 

2. Kloroplast 

Kloroplaster fanger solas energi som små solpaneler og bruker den til å lage næring til planten. Dette heter fotosyntese og betyr at det dannes sukker og oksygen, av CO2 og vann ved hjelp av lysenergi.

Inni kloroplastene finner vi klorofyll, stoffet som gir grønnfargen vi finner hos de fleste planter.

3. Vakuol  

Den store vakuolen er et område for lagring. Der lagrer man vann og avfall. Den er med på å holde cellen rund og svulmende.

4. Cellevegg  

Den stive, ytre celleveggen verner og støtter cellen, men slipper vann og gasser ut og inn. Veggen gir cellen styrke og form. 

5. Nukleol  

Den har mye informasjon om planten. 

6. Golgiapparatet  

Hjelper til for å behandle proteiner og klargjør dem for transport ut av cellen eller til andre deler av cellen. 

7. Endoplasmatisk retikulum  

Er som et transportbånd og frakter proteiner rundt inni cellen og utenpå celleveggen. 

8. Peroksisom  

Peroksisomer hjelper til i fotosyntesen. De bryter ned giftstoffer og fjerner avfall fra cellen. 

9. Mitokondrium  

Mitokondriene produserer mye av den energien cellen trenger for å fungere. 

Forrige avsnitt

1 / 9

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan en plantecelle er oppbygget

Cellenes oppbygning 

Dyreceller kontra planteceller 

Cellevegg 

Både dyre- og planteceller har en tynn cellemembran som kontrollerer hva som går ut og inn, men planteceller har i tillegg en cellevegg av cellulose. Med denne stive ytterveggen kan plantene holde fuktighet under trykk uten å briste, og samtidig gir veggen viktig strukturstyrke. I en dyrecelle, derimot, er det bare cellemembranen som holder innholdet på plass. Dyr må som regel stives opp av et indre eller ytre skjelett.

Stor vakuol  

Videre inneholder planteceller en enslig vakuol som er så stor at den opptar all ledig plass og holder cellen velfylt og svulmende. Enkelte dyreceller inneholder også vakuoler, men de er alltid mye mindre og opptar ikke så mye plass som plantevakuolene. 

Kloroplaster  

Planter produserer sin egen næring (glukose) ved hjelp av sollys, vann og karbondioksid, men mennesker og dyr må skaffe næring som hentes fra planter og andre levende vesener. Forskjellen ligger i at planteceller inneholder kloroplaster – strukturene som inneholder det grønne klorofyllpigmentet som opptar sollys, der fotosyntese kan finne sted. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Kilder:

 • Den fantastiske jorda (2016)
  Orage Forlag AS
   

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Ukjent
  3. Ukjent
  4. NRK
  5. Getty Images