Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Target Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
10. trinn
Naturfag
 • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

Hva skal til for at en skapning kalles levende? 

 • De trenger næring for å vokse og utvikle seg. 
 • De reagerer på omgivelsene og tilpasser seg miljøet.  
 • De har en livssyklus med vekst, forplantning og død. 
 • De består av celler.

Planteceller 

Planteceller er byggesteinene for alt planteliv. I likhet med dyreceller er de eukaryoter, noe som betyr at de inneholder en kjerne – en struktur som fungerer som cellens «hjerne» eller kommandosentral. I kjernen ligger plantens genetiske informasjon, som bestemmer hvilke funksjoner resten av cellen skal utføre. 

Planteceller sett i et mikroskop

Hva består en celle av?

1. Cellemembran 
Celle- eller plasmamembranen er hinnen som dekker protoplasmaet og skiller cellen fra utenverdenen. Den kontrollerer alle stoffer som går ut og inn i cellen.

2. Kloroplast  
Kloroplaster fanger solas energi som små solpaneler og bruker den til å lage næring til planten, en prosess som kalles fotosyntese. Inni kloroplastene finner vi klorofyll, pigmentet som gir grønnfargen vi finner hos de fleste planter. Klorofyll er viktig for fotosyntese, siden det absorberer sollyset og danner glukose.

3. Vakuol  
Den store vakuolen er en form for lagringsområde for vann og avfallsgasser. Den er med på å holde cellen rund og svulmende.

4. Cellevegg  
Den stive, ytre celleveggen av ufordøyelig cellulose verner og støtter cellen, men slipper vann og gasser ut og inn. Veggen gir cellen styrke og form.

5. Nukleol  
Innenfor kjernen er nukleolen en mindre kule hvor proteindannende ribosomer produseres.

6. Golgiapparatet  
Denne organellen behandler proteiner og klargjør dem for transport ut av cellen eller til andre deler av cellen.

7. Endoplasmatisk retikulum
Denne membranen virker som et transportbånd og frakter proteiner rundt inni cellen og utenpå celleveggen.

8. Peroksisom  
Peroksisomer er organellene som bistår fotosyntesen. De inneholder enzymer som bryter ned giftstoffer og fjerner avfallsstoffer fra cellen.

9. Mitokondrium  
Mitokondriene er organeller som produserer mye av den energien cellen trenger for å fungere.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av hvordan en plantecelle er oppbygget

Cellenes oppbygning 

Dyreceller kontra planteceller 

Cellevegg 

Både dyre- og planteceller har en tynn cellemembran som kontrollerer hva som går ut og inn, men planteceller har i tillegg en cellevegg av cellulose. Med denne stive ytterveggen kan plantene holde fuktighet under trykk uten å briste, og samtidig gi veggen viktig strukturstyrke. I en dyrecelle, derimot, er det bare cellemembranen som holder innholdet på plass. Dyr må som regel stives opp av et indre eller ytre skjelett.

Stor vakuol  

Videre inneholder planteceller en enslig vakuol som er så stor at den opptar all ledig plass og holder cellen velfylt og svulmende. Enkelte dyreceller inneholder også vakuoler, men de er alltid mye mindre og opptar ikke så mye plass som plantevakuolene. 

Kloroplaster  

Planter produserer sin egen næring (glukose) ved hjelp av sollys, vann og karbondioksid, mens mennesker og dyr må absorbere næring som hentes fra planter og andre levende vesener. Forskjellen ligger i at planteceller inneholder kloroplaster – strukturene som inneholder det grønne klorofyllpigmentet som absorberer sollys, der fotosyntese kan finne sted. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Kilder:

 • Den fantastiske jorda (2016)
  Orage Forlag AS
   

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. NRK Skole
  5. Getty Images