Psykt deg med Maria:

Det passer meg ikke ❤️

Synes du det er vanskelig å si «nei»? Mange havner i situasjoner hvor de gjør ting som strider imot egne ønsker og verdier. Uavhengig av om det er en stor greie eller bare småting, så kan det gå ut over egen tilfredshet og selvfølelse. 😥

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Du er ikke mindre verdt!

Hvis du alltid setter egne behov til side til fordel for andres, forteller du deg selv at andres behov er mer verdt enn dine. Det kan på sikt gi deg en opplevelse av at du er mindre verdt enn andre. Og det er du ikke! Du har bare en annen personlighet, og kanskje vansker med å sette grenser for deg selv. Det kan være at du har lav selvfølelse. 👩‍⚖️

Usikker gutt
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Bygg relasjonen

Når vi sier «nei», trenger ikke det nødvendigvis å bety at du avviser vedkommende. Det kan bety at du verdsetter deg selv og relasjonen såpass mye, at du ønsker at vedkommende skal kjenne til dine grenser. Det vil nemlig være en god investering i relasjonen på sikt. 👬

To venninner
Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Tenk på deg selv

Å være behjelpelig for andre er bra for den psykiske helsa vår. Men vi må også ha overskudd selv. Noen ganger er det «help yourself before helping others» som gjelder. ✈️

Sikkerhet ombord i fly
Sikkerhet ombord i fly
Ikke alle har det gøy med alt

Sett grenser – og fortell om dem

Ikke la andre utnytte at du ønsker å være grei. Noen ganger vet de ikke selv at de utnytter det, og de hadde nok satt pris på å få vite at de trår over grensene dine. De rundt deg kan ha blitt vant til at du alltid sier «ja», og fortsetter derfor å ta seg til rette rundt det de opplever som din velvilje. 💙

Papirbakgrunn
Papirbakgrunn

Et «nei» kan bety flere ting:

  • Jeg verdsetter relasjonen vår såpass mye, at jeg ønsker at du blir bedre kjent med meg. ❤️
  • Jeg tror at du tåler å høre et «nei», og jeg tror ikke at det vil ødelegge relasjonen vår. ❤️
  • Jeg respekterer oss begge to. ❤️
  • Siden jeg sier «nei» nå, betyr det at jeg virkelig mener «ja» når jeg sier «ja». ❤️
Mørk grov bakgrunn
Mørk grov bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock