Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kropp og helse
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
Psykt deg med Maria:

Det passer meg ikke ❤️

Synes du det er vanskelig å si «nei»? Mange føler noen ganger at de må være med på ting de ikke vil. Det kan være noe litt skummelt, eller det kan være en filleting. Uansett kan det gjøre deg misfornøyd over tid. 😥

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Du er ikke mindre verdt!

Hvis du alltid blir med de andre, selv om du ikke vil, sier du egentlig til deg selv at de andres ønsker er viktigere enn dine egne. Da kan du fort også føle at du er mindre verdt enn de andre. Og det er du ikke! Du har bare en annen personlighet. Og kanskje du synes det er vanskelig å sette ned foten. Det kan være at du har lav selvfølelse. 👩‍⚖️

Usikker gutt
Papirbakgrunn

Bygg vennskapet

Når vi sier «nei», trenger ikke det nødvendigvis å bety at vi er frekke eller ufølsomme. Det kan bety at vi setter så stor pris på vennskapet at man ønsker å bli bedre kjent – og lære hverandre hva man vil og ikke vil. Det vil nemlig være lurt for å bygge opp vennskapet på sikt. 👬

To venninner
Papirbakgrunn

Tenk på deg selv

Å være snill med andre er bra for den psykiske helsa vår. Men vi må også være snille med oss selv. Noen ganger bør man faktisk tenke på seg selv før man hjelper andre. Litt som med oksygenmaskene på flyet. Ta først på din egen maske, så kan du hjelpe andre. ✈️

Sikkerhet ombord i fly
Ikke alle har det gøy med alt

Sett grenser – og fortell om dem

Ikke la andre utnytte at du er grei og sier «ja». Noen ganger vet de ikke selv at de gjør det. De hadde kanskje syntes at det var bra å få vite hvor grensene dine er. De rundt deg kan bli vant til at du alltid sier «ja», og da fortsetter de å ta seg til rette uten å tenke på hva du egentlig vil. 💙

Papirbakgrunn

Et «nei» kan bety flere ting:

 • Jeg liker vennskapet vårt så godt, at jeg ønsker at du blir bedre kjent med meg. ❤️
 • Jeg tror at du tåler å høre et «nei», og jeg tror ikke at det vil ødelegge vennskapet vårt. ❤️
 • Jeg respekterer oss begge to. ❤️
 • Siden jeg sier «nei» nå, betyr det at jeg virkelig mener «ja» når jeg sier «ja». ❤️
Mørk grov bakgrunn

Psyktdeg-Maria i Insta-ramme

Tekst og video: Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel

Foto: Cecilie Nilsen / Lister24

Illustrasjoner: Getty Images / Shutterstock