Samene – et urfolk

Samene, urbefolkningen i Norge, har en spennende kultur. Likevel prøvde staten på 1800-tallet å fjerne landets eldste kultur og tvinge samene til å bli en del av storsamfunnet.

Accessibility icon Samene – et urfolk

Sameland – Sápmi

Området fra Hedmark i sør til Finnmark i nord, samt deler av Russland i nord, kalles av samene Sápmi. Arkeologer har funnet spor som viser at en folkegruppe bosatte seg i dette området for over 10 000 år siden. Det er den eldste bosettingen i Norge. I dette området kunne menneskene leve av jakt og fiske.

Kulturen og levemåten som utviklet seg, kalles samisk. Samer er altså den eldste folkegruppen i området Sápmi, og defineres som urfolk. To tredeler av samene bor i Norge. Resten bor i Sverige, Finland og Russland. Samenes Sápmi er en nasjon uten riksgrenser, med felles historie og språk.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kart over Sápmi
Kart over Sápmi

Siidaen

Det samiske området ble delt inn i fangstområder. Disse områdene ble kalt siidaer. Siidaen hadde et styre og en valgt leder. Siidastyret laget rettsregler og fungerte som domstol. Medlemmene i siidaen hadde rett til alle naturressurser innenfor sitt område.

Innenfor dette området levde samer i grupper, som nomader. Det vil si at de flyttet reinflokkene sine der naturressursene var tilgjengelige. Det var vanlig med ulike boplasser i forskjellige sesonger.

Den tradisjonelle boformen for samer har vært gamme, som er en hytte med jordvegger. Dessuten har det vært vanlig med et flyttbart lavvo-telt med et ildsted midt i rommet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Inngravert illustrasjon av samer i Nord-Norge i 1897
Inngravert illustrasjon av samer i Nord-Norge i 1897

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!