Samferdsel gjennom norske fjell og daler

Norges landskap spenner fra dype fjorder til høye fjell. Dette gjør at samferdsel er en utfordring. Det er relativt kostbart å anlegge veier i Norge, og vi må belage oss på mange oppoverbakker. Hva gjør dette med ditt behov for å bevege deg rundt i byer og tettsteder? Er Norge godt nok tilrettelagt for strømdrevne fremkomstmidler som elsparkesykler?

Accessibility icon Samferdsel gjennom norske fjell og daler

Fra hav til vei

Da de første menneskene bosatte seg i Norge, var havet den viktigste veien. Norges kyst er mer enn 2000 kilometer lang. Her har det reist mennesker i over 12 000 år. Havet fraktet mennesker, dyr og handelsvarer.

Med tiden forstod kongene at de kunne lage veier på land. Veiene ble først bare brukt til hester og folk. På 1600-tallet ble veiene også brukt til hest og vogn.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vei og fjord
Vei og fjord

Fra hav til jernbane

Frem til 1800-tallet foregikk det meste av transport på sjøen. I 1854 kom den første jernbanen til Norge, og en del av transporten ble flyttet over på land.

📷  Kylling bru på Raumabanen.

I Norge er det vanskelig å bygge jernbane. Topografien (terrenget) i Norge er utfordrende på grunn av høye fjell og dype daler.

Har du tatt toget fra Oslo til Bergen (Bergensbanen), eller fra Dombås til Åndalsnes (Raumabanen), har du kanskje latt deg imponere av både arkitektur og utsikt.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Kylling bru på Raumabanen
Kylling bru på Raumabanen

Fra jernbane til bil og fly

Utover på 1900-tallet kjøpte flere og flere bil i Norge. Det gjorde at veiene måtte bli bedre. I et land som Norge er det å bygge vei veldig kostbart. En meter vei kan koste mellom 60 000 og 220 000 kroner.

Det er mye trafikk i Norge, og det settes av mye penger til veibygging. Mange høye fjell, flere tusen øyer, dype fjorder og masse skog gjør veibygging krevende.

Skal du bruke minst mulig reisetid, er fly et godt alternativ. Vi har nesten 50 flyplasser i Norge. Noen av dem ligger ganske værhardt til.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Er det dyrere å bygge veier i  Norge enn i Sverige og Danmark?

I 2017 påstod Statens vegvesen at veibygging i Norge kostet omtrent det samme som i Sverige og Danmark. Det var ikke forskere og politikere helt enige i. De mente at veier i Norge var 50 prosent dyrere enn i nabolandene våre.

📷  Trollstigen i Møre og Romsdal

Statens vegvesen utviklet dermed en metode for å sammenligne prisen på bygging av nye veier. Arbeidet er gjort i samarbeid med veidirektoratene i Sverige og Danmark.

Prisen for å bygge motorvei er omtrent den samme i Norge som i Sverige og Danmark, mener Statens vegvesen.

Det eneste Statens vegvesen fant ut var dyrere i Norge, var lønningene.

Enkelte veiprosjekter i Norge kan bli mye dyrere enn i nabolandene. Andre prosjekter kan bli dyrere i Danmark. Det samme kan skje i Sverige.

Hvordan fremtidens priser blir, vet vi ikke.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Trollstigen
Trollstigen

Naturlige utfordringer

Norge er et land med variert natur. Vi har små øyer, dype daler, mørke skoger, høye fjell og mystiske myrer.

I et slikt land er det utfordrende å bygge bilveier, gang- og sykkelstier og jernbane.

Mange har valgt å sykle eller å gå, fremfor å bruke bil. Trikk, T-bane og moped er også ganske populært. Bruken av elsparkesykler og elsykler økte kraftig. Til tider skapte det mange trafikkfarlige situasjoner. I juni 2022 ble elsparkesykkel regnet som et kjøretøy på linje med biler og motorsykler. Alle som eier en elsparkesykkel må derfor ha personforsikring innen 1. januar 2023.

Mange velger noe annet enn bil. De sykler eller går for å få bedre helse. Andre tenker miljøvennlig, og andre igjen orker ikke å stå i kø til og fra jobb.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Fjellvei i Norge
Fjellvei i Norge

Hvorfor gidder vi ikke å bruke beina?

Ja, det er mange oppoverbakker i Norge. Men sannsynligvis like mange nedoverbakker. Topografien i Norge gjør at mange velger transportmidler som gør det enkelt å komme seg frem.

Mange ønsker å kutte ut bilen, men orker ikke å gå eller sykle. Da har elsykkel eller elsparkesykkel blitt et naturlig valg i byer og tettsteder.

Hva gjør dette med helsa vår? Hva gjør det med trafikkbildet? Er elsparkesykkel en motegreie, eller har den kommet for å bli?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sparkesykkel
Sparkesykkel

Kilder:

 • Nordahl, Rasmus S.; Hoff, IngeVei
  Hentet 2021 M10 25 fra Store norske leksikon på snl.no.
  https://snl.no/vei

Bilde- og videorettigheter:

 1. Getty Images
 2. Getty Images
 3. Getty Images
 4. Getty Images
 5. Getty Images
 6. Getty Images