Skape orden av kaos

Hvorfor er det så viktig å måle verden rundt oss? Hvorfor er dag og natt delt i 12 timer, og hver time i 60 minutter? Hvem har egentlig bestemt hvor lang en meter er? Hvorfor er det så viktig å kunne veie ting nøyaktig – og hvorfor sier vi at det er nøkkelen til økonomisk suksess? Hvorfor er tid penger?

Måling er et menneskelig behov – vår moderne tilværelse drives av presisjon. Målene har tatt oss til månen og delt atomet. Vi måler verden fordi det er en måte å forstå verden på, en form for matematisk tilnærming. Det er å skape orden av kaos.

Til sammen er det syv «gyldne» enheter vi bruker: masse/vekt, avstand/lengde, tid, temperatur, lysstyrke, elektrisk strøm og stoffmengde. Flere av dem henger tett sammen med hverandre. Vekt og avstand har mye til felles. Det samme har elektrisk strøm og lysstyrke.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Nærbilde av en snekker som bruker målebånd og blyant for å måle en planke.
Nærbilde av en snekker som bruker målebånd og blyant for å måle en planke.

Å veie ting nøyaktig er ofte helt avgjørende

De første menneskene skaffet seg det de trengte selv, gjennom jakt, fisking og sanking. De var nomader som flyttet rundt. Da befolkningen økte og ble mer bofaste, ble det behov for et system hvor man kunne bytte varer med hverandre.

Da måtte man få et system som gjorde at man kunne sammenligne ulike varer med hverandre, og det måtte være rettferdig. Behovet for økonomisk sammenligning har ført til utviklingen av vektstandarder.

På slutten av 1200-tallet var det mange vekter rundt om i verden, og alle var basert på korn. Problemet for herskerne var å standardisere vektmålet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!