Å gjøre mennesker til slaver

Slaver og slavehandel har alltid eksistert. Men i årene mellom 1500 og 1800 foregikk en ny, omfattende form for handel. Slaver ble fraktet i hopetall fra Afrika til det amerikanske kontinent, som en del av den såkalte trekanthandelen.

Trekanthandelen

Trekanthandelen var en virksomhet der europeere seilte til Afrika og hentet slaver som så ble fraktet til plantasjene i Karibia og Amerika. Varer ble deretter fraktet fra Karibia og Amerika tilbake til Europa, hvorpå man igjen seilte til Afrika for å hente flere slaver. Altså som i en trekant.

Hvorfor hentet europeerne slaver?

Europeerne tok fra 1500-tallet kontroll over områder hvor man kunne dyrke sukker og bomull. Dette var varer som europeerne var svært interesserte i. De store plantasjene trengte mye arbeidskraft, og europeerne mente at de kunne hente arbeidskraften fra Afrika.

Slaver ble fraktet til Amerika

Afrikanerne ble hentet av europeerne selv, eller andre afrikanere som fikk betalt for jobben. Betalingen var ofte i form av våpen eller brennevin. Etter at slavene var fanget, ble de fraktet ned til en havn hvor et skip ventet på dem. Mange av selskapene som drev med slavehandelen, brennmerket sine slaver. Så ble slavene lenket fast og stuet sammen på skipet. Det var lite mat og drikke, og også dårlig hygiene ombord. Mange slaver døde før de nådde land. Noen hoppet også over bord og druknet.

Slaver ble solgt på torget

Etter at slavene ankom Amerika, eller Karibia, var det vanlig å selge de på byens torg. Rike plantasjeeiere kom for å se på de nye «varene». De plukket ut dem som de ønsket å ta med. At kone og ektemann ble kjøpt av ulike plantasjeeiere, eller at barna kunne bli skilt fra foreldrene, var ikke uvanlig. Friske, unge menn var mest ettertraktet som arbeidskraft.

⬅  Illustrasjon fra 1860-tallet av mor og datter som blir solgt på torget i datidens USA.

Plantasjeeierens eiendom

Slavene var plantasjeeierens eiendom. De som prøvde å rømme, ble tatt. De som prøvde å gjøre opprør eller stjele litt ekstra mat, ble straffet hardt, som for eksempel ved pisking.

Slaveri ble avskaffet

I begynnelsen av trekanthandelen var det få som mente at slavevirksomhet var galt. Mot slutten av 1700-tallet, og i begynnelsen av 1800-tallet endret dette synet seg. Flere og flere hvite tok til ordet for å stanse slavevirksomheten. I 1807 fikk ikke britiske skip lenger lov til å frakte slaver. I årene 1863–1865 innførte president Abraham Lincoln forbud mot slavevirksomhet i Amerika.

En hyllest til president Abraham Lincoln for frigjøringen av slavene. 

Ted-Ed: Den atlantiske slavehandelen (ENG) 

Den transatlantiske slavehandelen.

Brudd på menneskerettighetene

Slavevirksomheten, som pågikk i rundt 300 år, var et grovt brudd på menneskerettighetene. Menneskerettighetene ble vedtatt i FN i 1948. Det finnes også i dag ulike former for slaveri rundt omkring i verden selv om dette er forbudt.

Konsekvensene av slavevirksomheten

Selv om slavene var frie mennesker fra siste del av 1800-tallet, hadde de ikke de samme rettighetene og mulighetene som de hvite. Det skulle gå omtrent 100 år til før den store kampen om like rettigheter for hvite og svarte i USA virkelig kom i gang. Kampen for like rettigheter pågår fortsatt.

Kilder:

 • Steen, Toneslaveri i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 25. november 2020 fra https://snl.no/slaveri

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Ted-Ed Youtube
  8. Getty Images
  9. Getty Images