Urbane trendsettere

Da menneskene bestemte seg for å bo tettere og samarbeide mer, endret det levemåten deres for alltid. For å holde orden på handel og skatt, utviklet de kileskriften. Deres begreper om tid og penger brukes fortsatt i dag.

Klingende mynt

I Mesopotamia kunne man betale med mynter av metall. De ble kalt shekel, og én måneds arbeid var verdt en shekel. Tidligere brukte man leirklumper i ulike størrelser og fasonger. 

Da Vinci-bakgrunn

Tid satt i system

Mesopotamias byfolk er de første vi kjenner til som brukte tallet 60 for måling av tid. Derfor er ett minutt 60 sekunder, og en time varer i 60 minutter. 

Flinke leger

I Mesopotamia var legene veldig flinke. Sykdommer ble behandlet på flere ulike måter. Behandlingene omfattet blant annet bruk av skilpaddeskall og slangeskinn. 

Da Vinci-bakgrunn

Lov og orden

De eldste nedskrevne lovsamlingene finner vi i Mesopotamia. Hammurabis lover er de mest kjente. Disse lovene sier blant annet noe om ekteskap og tyveri. 

⬅  Prologen til Hammurabis lover.

Hjulet

Det eldste hjulet ble laget i Mesopotamia for over 5000 år siden. Det er sannsynlig at hjulet ble oppfunnet i flere kulturer samtidig. Hjulet gjorde det mye lettere å transportere ting på land.  

⬅  Hjul gjennom tidene.

Økt velstand

Smarte løsninger og godt samarbeid gjorde at Mesopotamia opplevde økt velstandDet førte også til at hele Midtøsten opplevde gode tider. 

Animasjon:

Elverikene

Kilder:

 • Barstad, Hans M.: kileskrift i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/kileskrift
 • Groth, Bente; Barstad, Hans M.: Mesopotamia i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Mesopotamia
 • Barstad, Hans M.; Groth, BenteBabylon i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 10. november 2020 fra https://snl.no/Babylon
 • Historie Junior (2016)
  Orage forlag AS
 • Historie (2016): Vår fortid – slik har den påvirket oss.
  Orage forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Carlomorino (CC – SA 2.5)
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Marie-Lan Nguyen 
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Nasjonal digital læringsarena –YouTube